Bistriţa-Năsăud: Prime între 3.500 şi 6.500 pentru românii din 14 localităţi care se întorc în ţară

36

satPersoanele care îşi au domiciliul în 14 unităţi administrativ-teritoriale din satele judeţului Bistriţa-Năsăud, dar sunt plecate în străinătate de cel puţin 36 de luni pot primi prime de instalare dacă decid să se întoarcă acasă şi să se angajeze în ţară, potrivit comunicatului de presă al Agenţiei Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM).

Prima de instalare se acordă persoanelor care au domiciliul sau reședința ori își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate care se aprobă și se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Acest plan cuprinde Lista unităților administrativ — teritoriale din mediul rural cu grad de marginalizare peste medie și severă, cu grad redus de dezvoltare și cu pondere ridicată a șomerilor. Conform listei, din județul Bistrița — Năsăud în Planul național de mobilitate, sunt cuprinse următoarele unități administrativ — teritoriale: Budești, Ciceu Mihăiești, Dumitrița, Ilva Mare, Josenii Bârgăului, Livezile, Parva, Petru Rareș, Romuli, Târlișua, Teaca, Tiha Bârgăului, Urmeniș și Zagra.

Pentru a beneficia de prima de instalare, persoanele trebuie sa fie înregistrate ca șomeri la AJOFM Bistrița — Năsăud, iar ulterior datei înregistrării la agenție să se încadreaze în muncă, cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia.

Persoanele de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni trebuie să îndeplinească următoarele condiții, pentru a beneficia de prima de instalare:

  •  lunile care constituie perioada de cel puțin 36 de luni în care au exercitat dreptul la liberă circulație în unul sau mai multe state din spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European, anterior întoarcerii în România, sunt consecutive;
  •  sunt cetățeni români pe perioada în care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European;
  • dețin un document sau orice alt înscris emis de o autoritate publică a statului sau statelor din spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European în care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe perioada de cel puțin 36 de luni, prin care se atestă că au avut pe perioada respectivă domiciliul sau reședința ori au exercitat dreptul de rezidență legal pe teritoriul statului/statelor respectiv(e);
  • domiciliul pe teritoriul României la care se întorc sau noul domiciliu ori reședință care îl/o stabilesc pe teritoriul României ca urmare a întoarcerii în România este în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia și localitatea respectivă se află în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate;
  • sunt înregistrați la AJOFM Bistrița — Năsăud;
  • se încadrează în muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni;

Nu beneficiază de prima de instalare persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată mai mică 12 luni, iar ulterior încadrării în muncă se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată.

Prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat, astfel:

a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la AJOFM Bistrița — Năsăud și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința;

b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința, iar în cazul familiei monoparentale, în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere.

c) În cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

d) În situația în care, persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autoritățile publice locale sau centrale, locuință de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază, fiecare, doar de o prima de instalare în cuantum diferențiat, astfel:

— 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);

— 6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b);

Prima de instalare se acordă în două tranșe, astfel:

— 50% din cuantumul stabilit, la data instalării;

— 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Citește și

Cmentariile sunt închise