18 ianuarie 2022 - 12:09

Agricultura de precizie, conditia unei ferme de succes

În momentul de faţă, nu există nicio statistică exactă cu privire la volumul/cantitatea cu care ar trebui să crească producţia de alimente, în viitor, pentru a putea asigura un regim alimentar suficient şi sănătos, pentru o populație mondială mai mare și mai bogată, în următorii 30 de ani. Toate acestea depind de dimensiunea populației, adică, dacă populaţia mondială ar ajunge, în anul 2050 la aproximativ 10 miliarde de suflete, aşa cum se preconizează.

Tehnologie pentru 10 miliarde de oameni

Din acest punct de vedere, nivelul de succes în ceea ce privește eliminarea sărăciei larg răspândite și a malnutriției aferente, nivelurile viitoare de bogăție (și, în consecință, nivelurile de consum), preferințele alimentare în schimbare, politicile adoptate privind biocombustibilii, bioenergia și alți factori vor influența cantitatea de alimente necesară. Previziunile recente ale FAO recunosc existența a numeroase necunoscute, dar sugerează că, până în 2050, ar putea fi necesară o creștere cu 60 % a producției de alimente.

Este evident, din acest punct de vedere preocuparea generală pentru agricultura de precizie. Ori, pentru a avea recolte durabile acestea pot fi crescute prin intermediul unei combinații de sisteme de producție a culturilor adecvate, de tehnologii și practici specifice. Potrivit raportului “Alegeri tehnologice pentru hrănirea a 10 miliarde de persoane” efectuat de Science and Technology Options Assessment (STOA),  potențialul recoltelor specifice locale poate fi crescut, prin intermediul utilizării materiilor prime în mai mică măsură, creşterea eficienţei și a producției generale mai ridicate.

Valoroase sunt abordările globale

În acest domeniu sunt valoroase, în mod special, abordările globale în materie de gestionare a exploatațiilor agricole de câmp. Gestionarea culturilor este strâns legată de gestionarea pe termen mai lung a solurilor și a ecosistemelor mergând dincolo de preocupările agronomice și economice tradiționale. Menținerea și îmbunătățirea fertilității solurilor și exploatarea minuțioasă a mecanismelor agroecologice ar avea ca scop stabilizarea recoltelor mari în majoritatea zonelor productive și creșterea productivității în cadrul sistemelor mai extensive, fără a compromite furnizarea de bunuri publice de mediu.

În același timp, micii producători nu ar trebui excluși de la participarea la o nouă agendă și la efortul aferent în materie de cercetare și diseminare. Acești producători sunt numeroși în unele părți ale Europei și ar putea contribui în mai mare măsură la producția locală, precum și la structura socioculturală a zonelor rurale.

Performanţa GPS-ului şi a tehnologiilor bazate pe senzori

După cum se ştie, agricultura de precizie pune accent pe gestionarea bazată pe informații a producției agricole, având ca scop aplicarea tratamentului corect la locul potrivit în momentul potrivit, luând în considerare variațiile de pe teren ale culturilor și ale solurilor. În aceste sisteme sunt utilizate tehnologii noi pentru a stabili variabilele care îndrumă utilizarea materiilor prime care sunt aplicate în moduri mai valoroase și mai precise decât permiteau tehnologiile anterioare. Există sisteme pe bază de senzori, sisteme pe bază de hărți și o combinație a celor două tipuri. Tehnologiile specifice includ cartografierea recoltelor, teledetecție, sisteme de geoinformare, GPS și tehnologii bazate pe senzori.

Paletă largă de aplicații

Agricultura de precizie poate fi aplicată unei varietăți de practici, incluzând aplicarea de îngrășăminte și de gunoi de grajd, controlul buruienilor, gestionarea bolilor și gestionarea apei. (Evoluțiile paralele din unitățile zootehnice utilizează crotalii electronice și software pentru a îndruma deciziile privind furajele, reproducția, datele de sacrificare etc.).

Unele tehnici de precizie se comercializează de mai mulți ani, altele sunt încă în curs de dezvoltare. Ele sunt utilizate în special la exploatații agricole mai mari și mai intensiv gestionate din Europa de Nord-Vest, în special Danemarca, Franța, Germania, Regatul Unit și Republica Cehă, deși există puține date privind adoptarea unor astfel de sisteme. Până în prezent, comercializarea a fost limitată de costurile ridicate ale echipamentelor și de nevoia de a le implementa pe un teren vast pentru a recupera costurile.

Cu toate acestea, în timp este posibil ca practicile agriculturii de precizie să se răspândească la un grup mai mare de agricultori și să contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea gestionării a numeroase operațiuni. Argumentul pentru o agricultură de precizie constă în tehnologii care asigură aplicarea cantităţii potrivite de îngrăşăminte, de apă şi substanţe chimice, la locul potrivit şi la timpul potrivit.

Datorită acestora, calitatea şi cantitatea culturilor creşte, resursele folosite sunt optimizate, costurile cu mâna de lucru sunt reduse semnificativ, iar gradul de poluare a mediului scade. Astfel, diferenţele de eficienţă între o fermă cu un management modern şi una obişnuită pot ajunge până la 150.000 de euro.