Agenda PFA: Ce impozite şi contribuţii trebuie să declare şi să plătească în martie?

lei_baniPersoanele fizice autorizate (PFA) şi ceilalţi contribuabili care realizează venituri din activităţi independente trebuie să plătească la stat în această lună impozitul pe venit şi contribuţiile sociale. Acestea reprezintă plăţi anticipate aferente trimestrului I din 2016 şi trebuie efectuate până cel tarziu la 25 martie. Din acest material aflaţi care sunt toate obligaţiile stabilite de agenda fiscală a lunii în curs pentru PFA (impozite, contribuţii şi declaraţii fiscale), dar şi sancţiunile pentru cei care nu respectă termenele impuse de lege.
Conform reglementărilor în vigoare, persoanele fizice autorizate sunt obligate să plătească contribuții de asigurări sociale (pensii) și contribuții de asigurări sociale de sănătate.
Atât plata CAS, cât şi plata CASS se realizează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, ceea ce înseamnă că primele astfel de plăţi din 2016, aferente primului trimestru al anului, trebuie făcute până cel târziu la 25 martie.
Pe lângă aceste două contribuții obligatorii, mai există și unele contribuții opționale, pentru care persoanele fizice autorizate pot să opteze. Este vorba despre contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj, contribuția pentru asigurarea în caz de accidente de muncă și boli profesionale, precum și contribuția pentru concedii și indemnizații (FNUASS).

Concret, până pe 25 martie, PFA trebuie să efectueze următoarele plăţi:

  • Plata anticipată a impozitului pe venit aferentă trimestrului I din 2016. Trebuie efectuată de persoanele fizice organizate ca întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare.

PFA plătește un impozit de 16% din venitul net determinat în sistem real, în cazul PFA care stabilesc venitul net anual utilizându-se datele din contabilitatea în partidă simplă sau un impozit de 16% din norma de venit, în cazul PFA impuse pe bază de normă de venit.
Notă: Codul fiscal stabileşte că venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri.

  • Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) aferentă trimestrului I. Trebuie efectuată de către: întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă, persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, persoanele care realizează venituri din silvicultură și piscicultură și persoanele care realizează venituri din activități agricole pentru care nu au fost stabilite norme și se impun în sistem real.

Persoanele fizice autorizate datorează o contribuție la sănătate de 5,5%, însă baza de calcul diferă în funcție de modul de impunere a PFA: în sistem real sau pe baza normei de venit.
Astfel, pentru impunerea în sistem real, baza de calcul este reprezentată de venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale (diferența dintre totalul veniturilor încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale).
În cazul impozitării la normă de venit, baza de calcul este valoarea anuală a normei de venit, raportată la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țara (care în prezent este de 1.050 lei, cu menţiunea că de la 1 mai va creşte la 1.250 lei), dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția.
Plata contribuțiilor la sănătate se efectuează anticipat, în cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual. Astfel, în baza declarației de venit estimat (Formular 220) sau a declarației de venit realizat (Formular 200), organul fiscal emite decizia de impunere pentru plăți anticipate în care stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată anticipat și termenele de plată.
Plata se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, astfel încât 25 martie este termenul-limită pentru plata CASS aferentă primului trimestru din anul în curs.  (Integral pe avocatnet.ro)

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole