18 ianuarie 2022 - 11:43

AFIR SPRIJINA „PRIMA IMPADURIRE”

Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împadurire şi crearea de suprafeţe împădurire” a ajuns la cea de-a treia sesiune. În acest sens, până pe data de 28 iunie 2019, potenţialii beneficiari pot să depună  la Garda Forestieră cererile aferente şi proiectul tehnic de împădurire, cu minim 10 zile înainte de data menţionată mai sus.

Din punct de vedere financiar, suportul acordat de către AFIR pentru acestă sesiune este de 115.995.314 euro, iar schema poate fi accesată, atât de deţinătorii publici şi privaţi, cât şi de formele asociative ale acestora. Crearea de trupuri de pădure şi ferestre forestiere de protecţie împreună cu înfiinţarea de plantaţii forestiere, fac subiectul acestei scheme, suportul financiar fiind reprezentat de costuri standard pe hectar privind împădurirea de terenuri neagricole şi agricole, prin două prime, şi anume:

  • Pentru crearea plantaţiilor forestiere, acordată tuturor beneficiarilor, care include şi preţurile pentru elaborarea proiectului tehnic de împădurire;
  • În funcţie de categoria de teren şi tipul beneficiarului, prima pentru amortizarea potenţialelor pierderi de venit agricol după împădurire.

De asemenea, cea de-a doua primă (acordată anual timp de 12 ani), include şi costurile necesare îngrijirii şi întreţinerii plantaţiei forestiere.

În ceea ce priveşte valoarea maxima a suportului public, vis-à-vis de o cerere de sprijin acordată în baza acestei scheme, aceasta se ridică la suma de 7.000.000 euro.

Având în vedere faptul că prima etapă pentru accesarea acestui support este reprezentată prin identificarea terenurilor care vor fi împădurite, MADR roagă beneficiarii potenţiali să solicite la Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura, eliberarea Notei de constatare.