25 mai 2022 - 00:50

AFIR oferă sprijin de 20 milioane EURO pentru fermierii care își asigură culturile și animalele

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru submăsura 17.1 – Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor.

Potrivit AFIR, sprijinul public nerambursabil care poate fi obținut prin submăsura 17.1 este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier. Bugetul total pentru prime de asigurare este de 20 milioane euro în perioada de tranziție 2021-2022.

Beneficiarii eligibili pentru submăsura 17.1 sunt fermierii activi, organizați ca persoană fizică sau juridică, informează AFIR.

Condiții minime de eligibilitate:

 • să fie fermier activ;
 • să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscuri prevăzute de submăsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract;
 • să utilizeze terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/sau să dețină, să crească sau să exploateze animale;
 • să încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură/ pentru întreg efectivul de animale aferent aceleiași specii existente în cadrul exploatației; în cazul plantațiilor pomicole/viticole se va asigura întreaga suprafață plantată cu aceeași specie.

ATENȚIE! Fermierul care solicită finanțare prin submăsura 17.1 în cadrul unei sesiuni trebuie să depună un singur contract de asigurare în cadrul unei cereri de finanțare. Contractul de asigurare trebuie să fie încheiat pentru cel puțin o cultură/plantație/specie și pentru cel puțin unul din riscurile eligibile, se mai arată în documentul publicat de AFIR.

Riscuri eligibile prin submăsura 17.1:

 • fenomene climatice nefavorabile, respectiv: seceta, arșița, inundațiile, grindina, înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară), ploile torențiale sau ploile excesive de lungă durată, furtuna, vijelia, uraganul sau tornada;
 • infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 • boli ale animalelor care figurează în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 652/2014 și care nu fac obiectul despăgubirilor prin alte programe cu finanțare europeană sau națională, respectiv: tuberculoza bovină, burceloza bovină, burceloza ovină și caprină, boala veziculară a porcului, antraxul, pleuropneumonia contagioasă bovină, echinococoza, campilobacterioza, listerioza, trichineloza, E. coli, pesta micilor rumegătoare, variola ovină, variola caprină și dermatoza nodulară contagioasă.

ATENȚIE! Nu se poate acorda sprijin prin submăsura 17.1 în cazul efectivelor de animale asigurate pentru bolile menționate în Anexa nr. 5 și care au făcut obiectul despăgubirilor/co-finanțării prin alte programe cu finanțare europeană sau națională. Fermierul are obligația de a prezenta la cererea de finanțare dovada plății a cel puțin 50% din valoarea totală a primei de asigurare aferentă contractului de asigurare ce face obiectul cererii de finanțare.

Condiții de eligibilitate:

 • să asigure cel puțin unul din riscurile prevăzute de submăsura 17.1. În situația în care contractul de asigurare cuprinde și alte riscuri decât cele eligibile, prima de asigurare aferentă riscurilor neeligibile va fi menționată distinct în contractul de asigurare;
 • să acopere pierderile realizate de riscurile enumerate care distrug peste 20% din producția medie anuală a fermierului în perioada de 3 ani imediat anterioară sau într-o perioadă medie de 3 ani bazată pe perioada imediat anterioară de 5 ani, excluzând valorile minime și maxime;
 • pentru culturile agricole/plantații se încheie pe an agricol, iar pentru culturile cu mai multe recolte pe an (culesuri, coase) să se încheie pentru toate recoltele care urmează a se realiza;
 • să prevadă compensarea cel mult a costurilor totale aferente reparării pierderilor cauzate de riscurile asigurate; cu alte cuvinte, nu este posibil ca fermierul să fie compensat pentru o valoare mai mare decât cea a pierderilor avute;
 • să nu impună cerințe sau mențiuni legate de tipul sau cantitatea producției viitoare.

Alte condiții obligatorii:

 • să prevadă riscurile, producția, suma, valoarea primei și perioada asigurată, franșiza, condițiile și modalitatea de despăgubire;
 • să prevadă rambursarea daunelor în cazul apariției fenomenelor climatice de dezastru natural sau al apariției unei infestări cu organisme de carantină dăunătoare plantelor recunoscute oficial de autoritățile competente;
 • să prevadă condițiile de modificare ale contractului de asigurare;
 • să prevadă obligativitatea respectării de către fermier a normelor fito-sanitare pentru eradicarea și prevenirea răspândirii organismelor dăunătoare plantelor;
 • să fie valabil până la data terminării recoltatului pentru ultima cultură asigurată care face obiectul respectivului contract, cum este prevăzut în lista cu lucrările aferente culturii/plantației respective în baza cărora a fost încheiat contractul de asigurare;
 • să prevadă că valoarea franșizei deductibile luate în considerare la stabilirea valorii primei eligibile este de minimum 10% din daună sau din suma aferentă suprafeței/speciei de animale dăunate sau în funcție de cele specificate în contractul de asigurare.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.