21 ianuarie 2022 - 07:51

AFIR: Instrucțiuni pentru evitarea creării de condiții artificiale – Anexă la Ghidul Solicitantului

calcultorAgenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat spre dezbatere publică un set de instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea fondurilor europene, pentru finanțarea investițiilor în agricultură și în dezvoltarea mediului rural prin submăsurile 4.1 (Exploatații agricole), 4.2 (Procesare agricolă), 4.1a (Exploatații pomicole) și 4.2a (Procesare pomicolă) din PNDR 2020.

De asemenea, ulterior, pe 6 aprilie 2016, au fost publicate și instrucțiuni pentru Schema de ajutor de stat GBER și Schema de Minimis aferente Submăsurii 4.2 și 4.2a și pentru submăsurile 6.1 (Tinerilor Fermieri) și 6.4 (Dezvoltare activități non-agricole).

Instrucțiunile vor fi incluse ca anexe la Ghidul Solicitantului pentru submăsurile care vor fi deschise în cursul acestui an și au ca obiectiv informarea beneficiarilor cu privire la eventualele situații care pot duce la crearea condițiilor artificiale.

‘Faptul că aceste instrucțiuni vor fi parte integrantă a Ghidului Solicitantului asigură o mai bună informare a potențialilor beneficiari și a beneficiarilor asupra modului corect de accesare și implementare a măsurilor de finanțare. Anexele sunt specifice fiecărei submăsuri și, în urma rezultatelor consultărilor publice, vor fi adaptate cât mai bine diferitelor tipuri de investiții. Cred că este, pentru noi și pentru beneficiarii noștri, cea mai bună metodă de a arăta, în practică, modul în care sunt implementate cerințele europene în domeniu.’ a declarat Andras SZAKAL, Directorul General al AFIR.

Acest set de instrucțiuni a fost realizat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) în urma unor ample dezbateri și comunicări cu partenerii sociali ai Agenției, astfel încât să vină în sprijinul beneficiarilor prin clarificarea anumitor aspecte și indicatori, precum și prin enunțarea unor prevederi aplicate pe fiecare submăsură în parte.

INFORMAȚII SUPLIMENATARE

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a fost până în prezent parte în 404 litigii care au avut ca obiect neregulile rezultate din identificarea condițiilor create în mod artificial de către solicitanți și beneficiari pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Litigiile au vizat sancționarea de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a neregulilor identificate în implementarea proiectelor finanțate prin PNDR referitor la crearea de condiții artificiale pentru obținerea de fonduri nerambursabile, pentru sporirea intensității sprijinului financiar nerambursabil sau pentru depășirea plafoanelor de sprijin impuse în cadrul măsurilor pentru investiții.

Din totalul litigiilor privind condițiile artificiale constatate în cadrul proiectelor, 19 dosare au fost soluționate definitiv (irevocabil) de către instanțele de judecată și din care în 15 litigii au fost soluționate favorabil Agenției. Alte 217 procese au fost câștigate în fond de către AFIR și 94 de procese au fost pierdute în instanța de fond. La această dată mai sunt pe rol în prima instanță 72 de dosare.

Din cele 19 litigii soluționate irevocabil, 15 au fost câștigate de AFIR și 4 au fost soluționate în favoarea beneficiarilor/ solicitanților: SC Fun Ica SRL, I.I. Pop Catalin Vasile, I.I. Tomoiagă Ileana și I.I. Coman Ileana.

Astfel, pentru litigiul câștigat de SC Fun Ica SRL, beneficiar al Măsurii 312 ‘Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi’, AFIR trebuie să restituie suma de 5.932 lei, parte din debitul achitat de beneficiar anterior soluționării irevocabile a litigiului ce a avut ca obiect anularea Procesului Verbal de Constatare de nereguli și stabilire a creanțelor bugetare. Pentru I.I. Pop Catalin Vasile, de asemenea, beneficiar al Măsurii 312, nu sunt sume de restituit de către AFIR deoarece beneficiarul nu a achitat debitul. Pentru ceilalți doi solicitanți, care au depuse proiecte în cadrul măsurii 313 ‘Încurajarea activităților turistice’, AFIR a fost obligată să semneze contracte de finanțare pentru proiecte cu o valoare totală eligibilă ca obiect al finanțării nerambursabile de 438.242 lei pentru solicitantul I.I. Tomoiagă Ileana și respectiv 435.692 lei pentru solicitantul I.I. Coman Ileana.

Comments are closed.