16 iunie 2021 - 11:35

AFIR: Finantare pentru lupta cu PESTA PORCINA. Perioada cererilor, PRELUNGITA

AFIR a anunțat că s-a prelungit perioada de depunere a cererilor de către fermierii care luptă împotriva virusului pestei porcine africane. Este vorba despre cererile de finantare aferente Submăsurii 5.1 – “Sprijin pentru investiţiile in măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile şi ale evenimentelor catastrofale probabile” – beneficiari publici, componenta autoutilitare probe şi dotare laboratoare.

Astfel, sesiunea se prelungeste pana la data de 28 august 2020, ora 16:00, pragul de calitate lunar aferent perioadei 1 – 28 august fiind de 20 de puncte.

SUBMĂSURA 5.1 dedicată cererilor de finanțare depuse de beneficiari publici (Entități publice cu atribuții în domeniu sanitar-veterinar, autorități publice care au în administrare punctele de trecere a frontierei, autorități publice care au în administrare drumurile publice și administratori/ gestionari publici ai fondurilor cinegetice, are drept scop prevenirea şi limitarea răspândirii pestei porcine africane (PPA), prin investiţii în creșterea capacităţii operaţionale de prevenire a epizootiilor şi combaterea acestora, precum şi prin reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale asupra potenţialului de producţie agricolă – suine.

OBIECTIVE:

Sprijinul acordat  prin această sub-măsură va contribui la:

– creșterea capacităţii operaționale de prevenire a apariţiei epizootiilor şi combaterea acestora, inclusiv prin diminuarea timpului de reacţie din partea autorităţilor;
– reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale asupra potenţialului de producţie agricolă.

BENEFICIARII:

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

– entități publice cu atribuții în domeniu sanitar-veterinar, autorități publice care au în administrare punctele de trecere a frontierei, autorități publice care au în administrare drumurile publice și administratori/gestionari publici ai fondurilor cinegetice.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de:

–  80% din totalul cheltuielilor eligibile;

– 100% din totalul cheltuielilor eligibile, numai în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile menționate în Ghidul solicitantului.

şi nu va depăşi:

 •  30.000 euro pentru investiţii în instalații de dezinfectare şi dezinsecţie;

• 100.000 euro pentru investiţii în creșterea capacităţii operaţionale a laboratoarelor, prin dotarea acestora şi achiziţia de mijloace de transport a probelor;

•  20.000 euro pentru achiziţii de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor sălbatice ucise;

Înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe acest portal. Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților care pot apărea ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat și duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape ale acestuia.