27 octombrie 2021 - 09:25

AFIR anunta valoarea primelor de asigurare a productiei agrozootehnice. Vezi cat poti primi

În fluxul de actualizare a informatiilor de interes pentru fermieri, AFIR a anunțat  data limită a depunerii cererilor pentru obținerea fondurilor pe Submăsura 17.1 – Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor

SCOPUL acestei submăsuri este: 

– încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă;

– stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare.

OBIECTIVE:

Submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” se încadrează, conform prevederilor art. 36 şi 37 din Regulamentul nr. (CE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, în măsura 17 ”Gestionarea riscurilor” şi contribuie la domeniul de intervenție DI 3B „Sprijinirea gestionării şi prevenirii riscurilor la nivelul exploataţiilor”.

BENEFICIARII: Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.

SPRIJINUL  NERAMBURSABIL:

  • 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor mici cu dimensiunea economică până la 11.999 SO;

Sau

  • 55% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor cu dimensiunea economică mai mare sau egală cu 12.000 SO.

Etapa I a sesiunii anuale de depunere a dosarelor cererilor de finanţare aferentă culturilor de primăvară, se desfăşoară până cel târziu pe data de 30 noiembrie 2019. Astfel, în cadrul etapei I – 2019, numai culturile înfiinţate în primăvara anului 2019, pentru care există SO calculate, conform secţiunii din CF aferentă SM 17.1, pot face obiectul sprijinului prin sM 17.1, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Fişa şi respectiv Ghidul solicitantului sM 17.1.