27 iulie 2021 - 15:55

AFIR: Până la 200.000 de euro pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități nonagricole prin Submăsura 6.4

borcane_gemPotrivit Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Agricole, submăsura 6.4 are următoarele caracteristici:

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

OBIECTIVELE

Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;

· Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

BENEFICIARII:

· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
•Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de maxim 90% din costul total al proiectului

nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali

va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

Toate informaţiile le găsiţi aici.