20 mai 2022 - 07:48

AFIR – 2.000.000 EURO/fermă! Vezi cine primește finanțarea

Investițiile în exploatațiile agricole vor fi finanțate consistent și în perioada 2023-2027, inclusiv în sectorul zootehnic. Pentru crescătorii de animale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a pregătit un buget de 236.677.647 euro, bani care vor fi gestionați de AFIR.

Potrivit fișei pentru ”investiții în producția primară în sectorul zootehnic” din Planul Național Strategic, valoarea maximă a sprijinului public per proiect va fi 2.000.000 euro.

Condiții de eligibilitate:

  • Solicitantul vor figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz) în anul anterior anului depunerii cererii de finanțare cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
  • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatații agricole cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
  • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
  • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
  • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
  • În cazul în care dreptul Uniunii implică impunerea de noi cerințe fermierilor, sprijinul poate fi acordat pentru investiții necesare pentru a se conforma respectivelor cerințe, pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data la care acestea au devenit obligatorii pentru exploatație

Intensitatea sprijinului public nerambursabil plătit de AFIR va fi raportată la costurile eligibile per proiect și va fi de maximum:

  • 100% din costurile eligibile pentru investițiile neproductive dacă proiectul prevede exclusiv astfel de investiții,
  • 65% din costurile eligibile în cazul  celorlalte investiții.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.