25 mai 2022 - 00:56

Autorizațiile pentru activități agricole în ferme și legislația privind fondurile europene, în analiza Guvernului

Aplicarea legislaţiei de mediu în derularea fondurilor europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, acordarea de autorizații pentru activități agricole, împăduririle şi crearea de sisteme agro-forestiere pe terenurile agricole degradate au fost câteva dintre aspectele analizate de o delegație a Ministerului Agriculturii, condusă de Adrian Oros, şi ministrul Mediului, Barna Tanczos.

În cadrul întrevederii de lucru, s-a discutat și despre eficientizarea modului de autorizare a activităţilor agricole în ferme, respectiv revizuirea unor acte normative comune în vederea îmbunătăţirii fluxului documentelor, urmărind reducerea timpului pentru eliberarea de avize şi despre necesitatea elaborării regulamentelor de gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice tipului de risc, respectiv urgentarea elaborării şi avizării regulamentelor de gestionare a tipurilor de risc (furtuni – vânt puternic şi/sau precipitaţii masive, căderi de grindină, inundaţii produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică, incendii la vegetaţie ierboasă şi/sau arbustivă), potrivit unui comunicat al Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Nu în ultimul rând, au mai fost analizate subiecte legate de aprobarea în regim de urgenţă a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună cinegetică, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi animale domestice pentru prevenirea pagubelor; probleme ce ţin de pescuit şi amenajări piscicole şi acvacultura din ţara noastră.

La întâlnirea de lucru de la Ministerul Mediului s-au mai aflat, alături de ministrul Agriculturii, secretarul de stat Marius Micu, secretarul de stat Gheorghe Ştefan, directorul general al Autorităţii de Management pentru PNDR, Dana Rebega, directorul general al Direcţiei Generale de Politici Agricole, Tatiana Preda, directorul general al Direcţiei Generale de Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, Roxana Zarma, directorul Direcţiei de Îmbunătăţiri Funciare şi Fond Funciar, Elena Filip, directorul general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, Ştefan Constantin, directorul general al Autorităţii Naţionale Fitosanitare, Florentin Milea, directorul general al Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, Gheorghe Căunei.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.