17 octombrie 2021 - 13:41

ACEBOP: Respectati bunastarea animalelor in timpul transportului la mare distanta

După cum se știe, Comisarul European Vytenis Andriukaitis, membru al Comisiei Europene, a adresat o scrisoare ministrului agriculturii din România, Petre Daea, în care i-a solicitat stoparea exportului a 70.000 de ovine către Orientul Mijlociu, din cauza condițiilor improprii de transport.

Această solicitare vine după ce, așa cum v-a informat postul de televiziune Agro TV în cursul săptămânii trecute, ACEBOP a înregistrat la Parlament un proiect de Lege prin care se solicită modificarea legislației românești privind transortul animalelor vii pe distanțe mari, în sensul respectării bunăstării animale, conform cu regulamentele europene.

Referitor la scrisoarea Comisarului European Vytenis Andriukaitis, transmisă domnului ministru Petre Daea, ACEBOP a transmis postului nostru de televiziune următorul material în care își exprimă opinia oficială față de situația creeată:

“Niciun animal nu va fi transportat decât dacă este potrivit pentru călătoria prevăzută și toate animalele vor fi transportate în condiții garantate să nu le provoace răni sau suferințe inutile” – Cap. I al Anexei I – Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind protecția animalelor in timpul transportului.

În 1995, când a fost înființată Organizația Mondială a Comerțului (OMC), standardele OIE privind sănătatea animalelor au fost recunoscute ca referințe ale OMC în categoria măsurilor sanitare (de sănătate). În 2002, la cererea țărilor sale membre și ținând seama de faptul că sănătatea animală este o componentă esențială a bunăstării animalelor, OIE și-a extins mandatul de a include standardele de bunăstare a animalelor și de a prelua conducerea la nivel internațional în acest domeniu.

Standardele OIE privind bunăstarea animalelor au un rol important în comerțul internațional, fiind singurele standarde globale, bazate pe știință, convenite de națiunile comerciale din lume. Armonizarea măsurilor cu standardele internaționale este un principiu al OMC, prin care este facilitat un comerț sigur și sunt evitate barierele comerciale inutile; acest lucru este la fel de adevărat în ceea ce privește măsurile de bunăstare a animalelor in timpul transportului.

In calitate de membră a OIE, Romania trebuie să respecte și să aplice  exigentele acesteia – exigente care, in relatia cu tarile terte, sunt prioritare.

România, în calitate de stat membru UE, respectă si controlează prin institutiile abilitate Regulamentul nr.1/2005 și legislația națională in domeniul bunăstării animalelor in timpul transportului.

Controlul respectării condițiilor este realizat până inclusiv la incarcarea animalelor si parasirea de catre acestea a teritoriului Uniunii Europene. Pe timpul transportului inafara granitei și până la destinație, responsabilitățile apartin transportatorului si/sau intermediarului, care, de multe ori, sunt din diferite tari terte.

Supravegherea veterinara, tratamentul si uciderea animalelor-cand este cazul- cu respectarea conditiilor de bunastare pe timpul transportului ar trebui sa devina obligatorii, conform recomandarilor OMSA/OIE.

In cazul temperaturilor excesive, peste 30 grade Celsius, transporturile de animale vii, conform Reg.1/2005, sunt interzise, daca sunt constatate in tara exportatoare. Este interzisa incarcarea animalelor- masura care trebuie intarita cu masuri de interdictie in functie de temperaturile estimate pe traseul transportului (de exemplu, daca temperatura la incarcarea vasului la Braila este de 29 grade Celsius si in Golful Persic se inregistreaza 40-50 de grade, animalele se incarca).Ar trebui, din acest motiv,  avuta in vedere suspendarea transportului de lunga durata in anumite perioade ale anului (iunie-octombrie). Pentru acest lucru, există și o propunere legislativă, care sperăm să intre in curând in circuitul  legislativ, pentru care au semnat 34 de susținători din toate partidele politice.

Regulamentul CE 1/2005 a făcut totodată obiectul unei întrebări preliminare adresate de către Tribunalul Administrativ Superior din Bavaria (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Germania). Răspunsul CJUE atestă faptul că Regulamentul CE 1/2005, obligatoriu pentru toate statele membre UE, nu se limitează doar la transporturile intra-comunitare, astfel că toate transporturile care pleacă dintr-un stat membru UE către o țară terță intră sub incidența acelorași reglementări.

Subliniem și prevederile de la punctul 4 din Anexa I NORME TEHNICE, CAPITOLUL I – ADECVAREA PENTRU TRANSPORT din Regulamentul CE 1/2005 care susțin următoarele: „Atunci când animalele se îmbolnăvesc sau se rănesc în timpul transportului, ele se separă de restul animalelor și primesc primul ajutor cât mai curând posibil. Animalele în cauză beneficiază de tratamentul veterinar adecvat și, atunci când este necesar, sunt sacrificate sau ucise de urgență într-un mod care să nu le producă suferințe inutile.”

„Din interpretarea acestui text de lege, transpare foarte clar obligativitatea în sarcina expeditorului, dar și a transportatorului, de a asigura, pe toată durata transportului, prezența unui medic veterinar și personal de specialitate, astfel încât, în cazul în care unele dintre animale se îmbolnăvesc, să poată primi primul ajutor de îndată”.

În contextul în care România este unul din cei mai mari exportatori mondiali de animale vii se impune necesitatea  garantării  respectării legislației internaționale și europene.

Art.13 din TFUE stabilește ca „la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul agriculturii, pescuitului, transporturilor, pieței interne cercetării și dezvoltării tehnologice și al spațiului, Uniunea și statele membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile și respectă actele cu putere de lege și normele administrative, precum și obiceiurile statelor membre în privința riturilor religioase, a tradițiilor culturale și a patrimoniilor regionale.

Convenţia europeană pentru protecţia animalelor în timpul transportului internaţional stabilește că transportul internațional trebuie să fie compatibil cu bunăstarea, iar în cazul în care condițiile de bază stipulate în Convenție nu pot fi îndeplinite, este necesară stabilirea de măsuri alternative pentru garantarea întru totul a bunăstării animalelor pe durata transportului internațional.