4 decembrie 2021 - 07:18

A fost publicat Ghidul pentru solicitarea Sprijinului pentru Prima Împădurire

padure_brad”Ghidul solicitantului, precum și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, au fost publicate pe pagina de internet a APIA la secțiunea dedicată măsurilor delegate din PNDR, respectiv: http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1.

Potenţialii beneficiari pot solicita la Centrele Judeţene APIA, conform prevederilor din ghidul solicitantului, eliberarea Notei de constatare în vederea identificării în sistemul IACS – LPIS gestionat de APIA a suprafeţelor de teren care se doresc a fi împădurite.

Prima sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” urmează a fi lansată în perioada imediat următoare. Anunțul de lansare va fi publicat, de asemenea, pe pagina de internet APIA (http://www.apia.org.ro).”