20 aprilie 2021 - 19:49

6,6 milioane lei pentru înfiinţarea de perdele forestiere pe A2 și DN 2B

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a anunțat, vineri,  aprobarea  alocarii a peste 6,6 milioane lei pentru înfiinţarea unor perdele forestiere de protecţie pe Autostrada A2, judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, şi pe DN 2B, în judeţul Brăila.

“La iniţiativa MMAP, Guvernul României a aprobat, în şedinţa de vineri, 4 decembrie 2020, hotărârile privind aprobarea amplasamentelor şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de interes naţional – pentru perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, în judeţul Călăraşi, de pe raza localităţii Borcea, şi în judeţul Ialomiţa, de pe raza localităţilor Feteşti şi Stelnica, precum şi pentru cele de pe raza localităţilor Ianca şi Traian din judeţul Brăila. În total, în urma aprobării celor două Hotărâri, vor fi împădurite peste 57 de hectare de pădure”, se arată în comunicatul Ministerului Mediului.

Prin aceste HG au fost aprobate: amplasamentul lucrărilor, sursa de finanţare, declanşarea procedurii de expropriere, lista proprietarilor cunoscuţi, sumele individuale cuvenite proprietarilor şi termenul în care sumele individuale aferente despăgubirilor se virează proprietarilor de imobile.

“România are nevoie de aceste perdele pe autostrăzi şi drumuri naţionale pe o lungime totală de 1.750 de km, adică circa 5.250 de ha. În prezent, avem documentaţie tehnică pentru 700 de ha din necesarul de perdele de protecţie. Este un proiect mare, care trebuie continuat an de an. Perdelele sunt garanţia protecţiei drumurilor şi siguranţei traficului, în mod special în vârfurile sezonului de iarnă, dar şi pe timpul verii, atunci când acţionează împotriva fenomenului de deşertificare, precum şi ca bariere în calea prafului transportat de vânt”, a menţionat Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Obiectivul de investiţii “Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, de pe raza localităţilor Borcea, judeţul Călăraşi, şi Feteşti şi Stelnica, judeţul Ialomiţa”, are o valoare totală de 3.759.391 lei, iar suprafaţa efectivă de împădurit este de 29,4410 ha. Suprafaţa supusă exproprierii necesară lucrărilor de realizare a perdelelor forestiere de protecţie pentru acest obiectiv de investiţii este de 29,2644 ha – teren agricol, iar valoarea despăgubirilor aferentă terenurilor aflate pe coridorul de expropriere este de 351.509 lei, sumă alocată din bugetul de stat.

Pentru DN 2B, judeţul Brăila, localităţile Ianca şi Traian, suprafaţa aferentă imobilelor proprietate privată pentru care se propune declanşarea procedurilor de expropriere necesară lucrărilor de realizare a perdelelor forestiere este de 27,9922 ha – teren agricol, iar sumele estimate spre a fi acordate proprietarilor pentru imobilele proprietate privată supuse exproprierii sunt în cuantum total de 917.536 lei. Obiectivul de investiţii “Perdele forestiere de protecţie a Drumului Naţional DN 2B, judeţul Brăila, de pe raza localităţilor Ianca şi Traian, judeţul Brăila” are o valoare de 2.914.000 lei, cu o suprafaţă efectivă de împădurit de 28,065 ha.

Potrivit sursei citate, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a fost declarată expropriator în numele statului român şi unitate contractantă pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie, prin Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie şi Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi preluarea în administrare de către RNP Romsilva a suprafeţelor de teren necesare realizării perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie va conduce la îmbunătăţirea standardelor de mediu, precum şi la diminuarea riscurilor majore, contribuind, totodată, la îndeplinirea angajamentelor României privind protecţia mediului, ca stat membru al Uniunii Europene.

Realizarea acestor proiecte va diminua şi preveni producerea fenomenelor de depozitare a zăpezii pe partea carosabilă a Autostrăzii A2 şi DN 2B care, pe timp de iarnă, devine din aceste motive, impracticabilă şi va conduce, de asemenea, la îndeplinirea Programului naţional al perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, relatează agerpress.