17 octombrie 2021 - 08:33

Guvernul a redus TVA la 9% pentru îngrăşăminte, pesticide, seminţe şi alte produse

tractor_prasitGuvernul a aprobat o măsură care constă în aplicarea de la 1 august 2016 a unei cote reduse de TVA de la 20 la 9% pentru livrarea celor mai importante produse utilizate pentru producția agricolă, respectiv: îngrășăminte, pesticide, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii specifice de tipul celor utilizate în sectorul agricol, cum sunt: arat, semănat, prășit, ierbicidat, recoltat, fertilizat, greblat, balotat etc.

Modificarea este conformă cu acquis-ul comunitar în domeniu și este de natură a crea premisele pentru:

* — stimularea persoanelor care desfășoară activități în domeniul agricol;

* — creșterea nivelului de accesibilitate la bunurile/servicii de tipul celor

utilizate în sectorul agricol;

* — facilitarea de noi investiții în agricultură în perioada următoare;

* — derularea în condiții optime a programelor de investiții din fondurile europene

nerambursabile în sectorul agricol;

* — sustenabilitatea sectorului agricol, în vederea atingerii obiectivelor asumate de România prin Tratatul de Aderare.

Pentru identificarea corectă a sferei de aplicare a bunurilor/servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, care vor intra sub incidența cotei reduse de TVA de 9%, va fi elaborat un ordin comun al ministrului finanțelor publiceși al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.