26 ianuarie 2022 - 12:55

50.000 EURO/proiect – Fonduri europene pentru activități neagricole prin submăsura 6.2

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului și criteriile de selecție finale pentru submăsura 6.2, dedicată activităților neagricole în zonele rurale.

Submăsura 6.2 vizează:

 • diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
 • încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de productie;
 • digitalizarea activităților din mediul rural;
 • încurajarea acțiunilor de protecție a mediului

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile prin submăsura 6.2:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Sprijinul public nerambursabil acordat prin submăsura 6.2 este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect.

Criterii de selecție submăsura 6.2

 1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor / membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole – 5 p
  • 1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile) – 5 p
 2. Principiul prioritizării activităților de producție – 15 p
  • 2.1. Proiecte ce vizează exclusiv activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7 din Ghidul Solicitantului – 15 p
 3. Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare) – 20 p
  • 3.1. Proiecte care vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare) – 20 p
 4. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare pentru eficientizarea activității – maximum 15 p
  • 4.1. Criteriul prioritizării proiectelor care propun spre finanțare  servicii în tehnologia informației, servicii informatice și servicii de editare software – 15 p
  • 4.2. Criteriul prioritizării proiectelor care integrează mijloace de digitalizare în activitatea din planul de afaceri – 10 p
 5. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului – maximum 15 p
  • 5.1. Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care propun spre finanțare activități care vizează protecția mediului (ex: reciclare, fabricare peleți) – 15 p
  • 5.2. Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care își propun cel puțin un obiectiv specific care vizează protecția mediului – 10 p
 6. Principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării /modernizării/extinderii de agropensiuni, pensiuni, hoteluri) și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic ridicat – maximum 25 p
 7. Principiul accesului la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR – 5 p