Peste 109 milioane de lei, noul ajutor de minimis pentru legume cultivate în spații protejate!

Guvernul a stabilit bugetul, condițiile de eligibilitate și cuantumul ajutorului de minimis acordat prin Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate 2023-2024, anunțat zilele trecute, pe surse, de AgroTV.

Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus vineri în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023 – 2024 și pentru modificarea art.8 din Hotărâre Guvernului nr.1569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023.

Potrivit unui comunicat oficial al MADR, programul prevede că legumicultorii care înființează în spații protejate culturi de tomate, ardei gras şi/sau lung și/sau gogoșar, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde, pe o suprafață de 1.000 mp, și vor îndeplini condițiile prevăzute de actul normativ, vor beneficia de un ajutor de minimis de maximum 1.000 euro/1.000 mp/beneficiar.

Cererile se vor depune în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern.

Beneficiari, condiţii de eligibilitate, cuantum și buget

Potrivit actului normativ, beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderile/întreprinderile unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de legume cultivate în spaţii protejate.

Astfel, prevederile schemei de sprijin se aplică:

– producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2024;

– producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

– producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de legume cultivate în spaţii protejate, beneficiarii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

  1. a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
  2. b) să utilizeze o suprafaţă cumulată de spații protejate de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de tomate, ardei gras şi/sau lung și/sau gogoșar, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;
  3. c) să marcheze suprafaţa prevăzută la lit. b), la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere legume, perioada 2023-2024, beneficiar numărul . . . . . . . . . ., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului . . . . . . . . . ./Municipiului Bucureşti”, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
  4. d) să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii de legume;
  5. e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate în anul 2023;
  6. f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, avizat de OFJ;
  7. g) să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare;
  8. h) să obţină legume care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiţie care se verifică conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea de Guvern;

Pentru suprafaţa menționată la lit. b) se acceptă o diferenţă de -50 mp rezultaţi în urma verificării în teren a suprafeţei cultivate cu legume.

Producţiile minime prevăzute în actul normativ sunt următoarele:

* 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;

* 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung și/sau gogoșar;

* 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveţi;

* 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;

* 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;

* 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;

* 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.

Valorificarea producţiilor pentru legumele prevăzute în actul normativ se face în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 ianuarie 2024 inclusiv.

Dovada obţinerii producţiei de legume cultivate în spaţii protejate prevăzută o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică /factura/fila/filele din carnetul de comercializare pentru legumele care fac obiectul programului.

Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute proiectul de Hotărâre pentru o singură cultură dintre cele enumerate în actul normativ.

Sprijinul financiar de ajutor de minimis este de maximum 1.000 euro inclusiv/1.000mp/beneficiar. Valoarea maximă a sprijinului financiar se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,9490 lei stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 29 septembrie 2022, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 379 din 3 octombrie 2022.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor începând cu data de 26 februarie 2024.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 109.373.000 lei, reprezentând echivalentul a 22.100.000 euro, şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024.

Prevederile complete ale noului act normativ referitor la Programul de sprijin pentru producția de legume cultivate în spații protejate 2023-2024 pot fi consultate pe site-ul MADR, la secțiunea „Transparență decizională”.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole