3 decembrie 2021 - 03:48

Ziua mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei

seceta_desertificareÎn fiecare an, la 17 iunie, este marcată în întreaga lume Ziua mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei, pentru a conștientiza necesitatea stopării sau încetinirii procesului de deșertificare și pentru diminuarea efectelor secetei. Marcarea acestei zile reprezintă o ocazie pentru a reliefa existența soluțiilor, care pot fi implementate adecvat, cu participarea comunității și prin cooperarea tuturor părților implicate.

Manifestările dedicate acestei zile includ diverse expoziții, prezentări video și infografice și anunțarea câștigătorului concursului ”Land for Life Award”.

Tema pentru ediția din 2015 este „Obținerea securității alimentare pentru toți prin sisteme de alimentare durabile”. Prin aceasta se urmărește realizarea unei schimbări în practicile de utilizare a terenurilor, printr-o agricultură inteligentă și adaptarea la schimbarea climatică, mai ales în zonele fragile și uscate ale planetei, în care penuria de alimente devine din ce în ce mai severă. De gestionarea durabilă a terenurilor depinde atât creșterea rezistenței ecosistemelor, cât și dezvoltarea comunităților prin îmbunătățirea condițiilor de viață. Un alt obiectiv al campaniei vizează accesul la tehnologie și acordarea drepturilor asupra terenurilor agricultorilor care dețin ferme mici.

Aproximativ 805 milioane de oameni din întreaga lume nu aveau hrană suficientă între 2012 și 2014, se menționează în Raportul pentru insecuritate alimentară din 2014. Estimarea arată că o persoană din opt a suferit de foame. Marea majoritate a aceste populații face parte din țările în curs de dezvoltare. Deși s-au înregistrat progrese semnificative în direcția obiectivului de eradicare a foametei, înscris în Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului, progresul între regiuni și țări este încă inegal, potrivit www.un.org.

Schimbările climatice pot precipita procesul de deșertificare, însă activitățile umane sunt cauza principală cea mai frecventă. Supracultivarea epuizează solul. Despăduririle înlătură copacii care susțin solul fertil de pământ. Pășunarea în exces dezgolește pământul de iarbă. Unul dintre principalele instrumente de combatere a extinderii deșertificării este plantarea de arbori și alte plante care mențin calitatea solurilor.

Potrivit datelor UNCCD Brochure, publicate de ONU, 2,6 miliarde de oameni depind direct de agricultură, iar 52% din terenul folosit pentru agricultură este moderat sau sever afectat de degradarea solului. Degradarea terenurilor afectează 1,5 miliarde de oameni la nivel global, 74% din săraci (42% foarte sărăci și 32% moderat săraci) sunt afectați în mod direct de degradarea terenurilor la nivel global.

Pentru prima dată Ziua mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei a fost marcată cu ocazia împlinirii unui an de la semnarea, la 17 iunie 1994, la Paris, a Convenției internaționale privind lupta împotriva deșertificării. În 1994, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat, prin Rezoluția 49/115, data de 17 iunie ca fiind Ziua mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei.

Potrivit Națiunilor Unite, o treime din suprafața planetei este amenințată cu deșertificarea și peste un miliard de persoane din aproximativ 100 state sunt expuse efectelor nefaste ale acestui fenomen. Pierderile economice sunt evaluate la circa 42 miliarde dolari anual. Fenomenul deșertificării, la originea căruia se află seceta, schimbările climatice, dar și acțiunea omului, este mai grav în Africa și Asia. (Sursa: AGERPRES)