Zilierii nu vor avea asigurări medicale

ciobandd

Noua Lege a zilierilor, intrată recent în vigoare, stipulează clar numărul maxim de ore de muncă şi modul în care se face plata. Totodată, de acum înainte, angajatorii vor putea angaja oameni cu ziua, inclusiv persoanele fizice.

O altă nouă reglementare deschide calea spre angajări şi în situaţia activităţilor necalificate, cu caracter ocazional, precum agricultură, vânătoare şi pescuit, silvicultură, exclusiv exploatări forestiere, publicitate sau activităţi cu caracter cultural. Programul unui astfel de muncitor este de asemenea stipulat prin lege, astfel încât nu va depăşi 12 ore pe zi.

Remuneraţia brută pentru o oră, cuprinsă între 2-10 lei, se va achita la sfârşitul zilei de lucru sau după încheierea unei perioade agreate în scris de părţi, iar impozitul pe care angajatul va trebui să îl onoreze va fi de 16%. Zilierul nu va avea calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publie şi, deci, nu i se vor reţine. Angajarea sa nu va impune încheierea vreunui contract de muncă, ci meţionarea sa în registrul zilierilor, din care angajatorul va transmite un extras până cel târziu în data de 5 a lunii următoare, la Inspectoratul Teritorial de Muncă. (Sursa: fabricadecarne.ro)