7 decembrie 2021 - 17:07

Vremea dezastruoasa obliga statul sa despagubeasca apicultorii

Fenomenele meteo nefavorabile din această perioadă care au afectat apicultorii a determinat Ministerul Agricultuii şi Dezvoltării Rurale (MADR), să iniţieze o schemă de ajutor de minimis pentru toţi apicultorii afectaţi. În acest sens, aceştia vor putea beneficia de un support financiar în valoare de 20 de lei pe familia de albine, totalul sumei necesare fiind de 36 de milioane de lei, din care 7.78 mil. Euro, sunt asigurate din bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate de MADR pentru anul în curs.

„Urmare a fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile precum secetă, grindină, ploi torenţiale sau vânt puternic manifestate în perioada martie – mai 2019, familiile de albine nu au putut să beneficieze de hrană suficientă, datorită diminuării timpului pentru cules, precum şi datorită cantităţii mici de polen şi nectar. (…)Pentru a putea preîntâmpina pierderile de familii de albine care apar din cauza acestor fenomene hidrometeorologice nefavorabile, apicultorii au fost nevoiţi să facă cheltuieli suplimentare pentru menţinerea acestora şi pentru a asigura rezervele de hrană, conform tehnologiei apicole”, se precizează în nota de fundamentare.

Conform proiectului, schema de ajutor poate fi accesată de către:

  • apicultori, persoane fizice;
  • Apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
  • Apicultori, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

În ceea ce priveşte valoarea totală acordată unei întreprinderi, aceasta se ridică la suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar respectiv şi în cele două exerciţii financiare precedente, suma fiind acordată într-o singură tranşă anuală pentru anulul de cerere.

Condiţiile necesare de acordare a ajutorului de minimis pe care întreprinderile sunt nevoite să le îndeplinească, sunt următoarele:

  • să aibă familiile de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2019, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenţia Naţională pentru Zootehnie ‘Prof. Dr. G.K. Constantinescu’;
  • Să aibă familiile de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

Potenţialii beneficiari trebuie să ia la cunăştinţă faptul că nerespectarea prevederilor de eligibilitate duce, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia.

Sprijinul financiar se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1408/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol.

Data limită pentru depunerea cererilor şi documentelor însoţitoare prevăzute în proiecte de HG este 31 august 2019.