Viorica Dăncilă: Schimbarea indirectă a destinaţiei terenurilor agricole poate fi o cauză a efectului de seră

21

dancila2

Europarlamentarul, Viorica Dăncilă a interpelat Comisia Europeană cu privire la măsurile pentru preîntâmpina efectele negative care pot aparea în urma schimbărilor indirecte ale destinaţiei terenurilor agricole şi implicaţiile la nivel european şi mondial.

Viorica Dăncilă atrage atenţia că politicile UE au determinat o creştere a cererii pentru biocarburanţi. Aceasta a provocat, la rândul ei, o cerere pentru terenuri agricole la nivel global. Pentru a face faţă acestei cereri de noi terenuri, ecosisteme fragile – care constituie şi depozite de carbon – precum pădurile, turbăriile sau păşunile au fost convertite în terenuri agricole. Acest fenomen a provocat o pierdere a biodiversităţii şi o creştere substanţială a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Schimbarea destinaţiei terenului, provocată de creşterea cererii de biocarburanţi, în scopul atingerii ţintelor fixate de UE, a determinat defrişarea pădurilor şi distrugerea terenurilor mlăştinoase şi a păşunilor. În aceste condiţii, Abundenţa Medie a Speciilor (un mod de a măsura biodiversitatea) în zonele transformate în teren agricol va scădea cu aproape 85%, a mai avertizat europarlamentarul român.

Răspunsul, primit în scris, din partea comisarul UE al Energiei, germanul Günther Oettinger arată că până în anul 2020, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să înlocuiască 10% din energia utilizată în transporturi cu energie din surse regenerabile, cea mai mare parte fiind constituită din biocarburanţi. Criteriile actuale nu conţin însă metode de calcul pentru emisiile masive de carbon provocate de extinderea suprafeţelor agricole datorată cererii mari de biocarburanţi.

Atât Directiva privind energia din surse regenerabile, cât şi Directiva privind calitatea carburanţilor invită Comisia să reexamineze impactul schimbării indirecte a utilizării terenurilor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. O asemenea schimbare indirectă a utilizării terenurilor cu stocuri mari de carbon, poate duce la o creştere semnificativă a nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră şi poate contrabalansa parţial sau total reducerile de emisii de gaze cu efect de seră obţinute datorită folosirii diferiţilor biocombustibili.

Deşi majoritatea materiilor prime pentru biocombustibili sunt produse în UE, se preconizează că emisiile estimate de gaze cu efect de seră cauzate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor se vor produce cu precădere în afara UE.

Factorii care determină schimbarea indirectă a utilizării terenurilor sunt, în principal, cererea sporită de culturi agricole ca urmare a utilizării mai intense a biocombustibililor, alături de gestionarea incoerentă a utilizării terenurilor în zonele cu terenuri care au stocuri mari de carbon, precum şi de absenţa unor reguli de contabilitate exhaustive şi a unor obiective privind emisiile, referitoare la schimbarea utilizării terenurilor la nivel global se arată în răspunsul primit de Viorica Dăncilă

Citește și

Cmentariile sunt închise