VIDEO. Facultatea de Zootehnie o alegere pentru viitor. Etapele admiterii si actele necesare

Facultatea de Zootehnie București, oferă și anul acesta programe de instruire şi formare profesională pentru tineri, atât prin forma învăţământului universitar de licenţă, cât şi prin cea a învăţământului postuniversitar. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a instituției de învățământ este direcţionată pe obiective prioritare, rezultate din necesităţile actuale ale pieței de munca din România.

Redactor: Marius Milea

Cum se calculează media de admitere?

LICENȚĂ:

Admiterea la studiile universitare de licență cu frecvență se face prin concurs în baza rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat și se organizează pe facultăți, iar în cadrul facultăților pe domenii de studii de licență. Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată astfel:

 • 70% media de la bacalaureat
 • 30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la bacalaureat: limba română/ limba maternă; matematică; chimie; biologie; geografie.

Înscrierea candidaților se face online sau în cazuri excepționale – cu depunerea unei declarații pe propria răspundere privind situația de excepție și prevenind măsurile de prevenire a răspândirii COVID – la secretariatele facultăților, de luni până vineri, orele 08:00-16:00, în perioada 6-25 iulie 2020, conform Calendarului de admitere.

- Publicitate -

MASTER:

Admiterea la studiile universitare de master cu frecvență se face după cum urmează:

 • Probă scrisă (eseu) – on-line, pondere 10%
 • Media anilor de studii de licenţă, pondere 90%

Înscrierea candidaților se face online sau în cazuri excepționale – cu depunerea unei declarații pe propria răspundere privind situația de excepție și prevenind măsurile de prevenire a răspândirii COVID – la secretariatele facultăților, de luni până vineri, orele 08:00-16:00, în perioada 1 18 iulie 2020, conform Calendarului de admitere (click aici pentru vizualizare completă).

Pentru anul universitar 2020 – 2021 nu se percep taxele de înscriere și înmatriculare.

Acte necesare, Licență

La dosar se anexează următoarele acte:

 1. diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) și foaia matricolă în original sau copie;
 2. adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2020;
 3. certificatul de naștere, în original sau copie;
 4. certificatul de căsătorie, în original sau copie (dacă este cazul);
 5. adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau programul de studii pentru care candidează;
 6. patru fotografii tip carte de identitate (în cazul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2020-2021);
 7. copie după cartea de identitate;
 8. Cererea prin care se solicită de către candidați susținerea examenului în limba maternă, dacă este cazul;
 9. documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

Acte necesare, Master

La dosar se anexează următoarele acte:

 1. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) în original sau copie;
 2. suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original sau copie;
 3. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original sau copie;
 4. certificatul de naştere, în copie;
 5. certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul);
 6. copie după buletinul sau cartea de identitate;
 7. adeverinţă medicală tip;
 8. patru fotografii tip carte de identitate/buletin (în cazul admiterii online acestea vor fi depuse în 10 zile de la începerea anului universitar 2020-2021);
 9. chitanţa de plată a taxei de înscriere (nu se aplică pentru admiterea în anul universitar 2020-2021);
 10. acte doveditoare ale dreptului de a fi scutiţi de plata taxei de înscriere (numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă). 

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Dosarele incomplete/ formulare de admitere – online incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere!

REZULTATELE

 

Licență: Rezultatele provizorii vor fi afișate în data de 27 iulie 2020.

În perioada 27 – 31 iulie candidații admiși  trebuie să transmită pe adresa de email igpa@usamv.ro pentru confirmarea locului, următoarele documente:

 • Candidați admiși pe locurile cu finanțare de la buget: contractul de studii semnat și scanat
 • Candidați admiși pe locurile cu taxă: contractul de studii semnat și scanat împreună cu confirmarea plății primei tranșe din taxa de studiu

Rezultatul final se va afișa pe data de 3 august 2020.

Master: Rezultatele provizorii vor fi afișate în data de 20 iulie 2020.

În perioada 21 ‐ 24 iulie candidații admiși  trebuie să transmită pe adresa de email a facultății, pentru confirmarea locului, următoarele documente:

 • Candidați admiși pe locurile cu finanțare de la buget: contractul de studii semnat și scanat
 • Candidați admiși pe locurile cu taxă: contractul de studii semnat și scanat împreună cu confirmarea plății primei tranșe din taxa de studiu

Rezultatul final se va afișa pe data de 27 iulie 2020.

Mai multe detalii puteți afla pe site-ul facultății la acest link: http://www.zootehnie.ro/admitere

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole