6 iulie 2022 - 16:58

Activitatea DSVSA acolo unde vor fi valorificate alimente, în perioada Sărbătorilor Pascale

În toate piețele agroalimentare și în alte locuri special amenajate în care vor fi valorificate carnea și celelalte produse de origine animală sau non-animală, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, este asigurat necesarul de personal sanitar-veterinar și programul prelungit de activitate, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

„În perioada 22.03.2021 – 01.05.2021 este asigurată permanența activității prin programul prelungit la nivelul DSVSA, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. La sediul unității sunt afișate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil și numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranței alimentelor”, potrivit unei informări remise la redacție de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Botoșani.

De asemenea, conform informării citate, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, DSVSA Botoșani, prin intermediul structurilor de control aflate în subordine, a demarat controalele tematice specifice pentru a asigura consumatorilor produse alimentare de origine animală și non-animală sigure, în vederea prevenirii de toxiinfecții alimentare.

„La aceste acțiuni de control participă medici veterinari și inspectori de specialitate din cadrul DSVSA, verificând condițiile de igienă la unitățile care produc, depozitează, transportă și valorifică (…) lapte și produse lactate; – carne și produse din carne, respectiv pește, ouă și alte produse alimentare”, se menționează în documentul trimis la redacție.

- Publicitate -

DSVSA Botoșani a stabilit un program de lucru pentru perioada 22 martie – 1 mai 2021, în baza căruia medicii veterinari și inspectorii de specialitate vor efectua controale și verificări asupra modului în care sunt respectate condițiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în obiectivele supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Ce se va întâmpla cu mișcarea mieilor destinați sacrificării

Același document de presă relevă că, în zonele de restricție, consecutive confirmării unui focar de pestă porcină africană (PPA) la porcii domestici, mișcarea mieilor destinați sacrificării se va face cu respectarea prevederilor regulamentelor europene și legislației naționale.

Potrivit acestor reglementări, în zona de protecție, „nicio altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploatație, nici nu poate ieși din aceasta”. De asemenea, în zona de supraveghere, „nicio altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieși din exploatație fără autorizarea autorității competente în următoarele șapte zile de la stabilirea zonei”.

„Având în vedere situația epidemiologică la nivel național și județean în direcția pestei porcine africane (PPA), se vor respecta cu strictețe cerințele sanitare veterinare privind mișcarea porcinelor și a altor specii de animale”, atrag atenția cei de la DSVSA. „Ca urmare a confirmării scrapiei în anumite județe, se monitorizează circulația ovinelor și caprinelor destinate sacrificării, respectiv întregul traseu de la ferme sau exploatații de origine către abatoare autorizate sanitar veterinar.”

Pentru eficientizarea acestor acțiuni, medicii veterinari vor solicita, în baza tematicilor de control comune și ori de câte ori consideră necesar, sprijinul altor autorități competente județene sau locale (Primării, Consilii Județene, Instituții ale Prefectului, ANAF, ANPC, MS etc), în vederea organizării unor acțiuni comune de inspecție și control, în limita competențelor stabilite prin legislația în vigoare și în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu alte autorități.

Ce se urmărește prin aceste acțiuni de control

Acțiunile de control vor avea în vedere verificarea modului în care sunt respectate anumite cerințe.

Astfel, în cazul animalelor destinate sacrificării, se va urmări dacă fermele/exploatațiile de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere, precum și operatorii din domeniul alimentar care desfășoară activități de tăiere, procesare, depozitare, transport/distribuție și comercializare a cărnii de miel și a produselor derivate din aceasta „dețin autorizare/înregistrare sanitară veterinară eliberată în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare”.

Demn de menționat este și faptul că vor fi admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animalele cu o stare corespunzătoare de sănătate certificate de sănătate (documente privind informațiile de lanț alimentar) și care sunt identificate și înregistrate în Baza Națională de Date conform legislației în vigoare, însoțite de documente sanitare veterinare de mișcare, crescute în ferme, localități și zone indemne de boli transmisibile.

Se mai are în vedere respectarea regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, conform prevederilor legale în vigoare.

Inspectorii DSVSA, în colaborare cu reprezentanții Inspectoratelor de Poliţie judeţene, şi, respectiv, ai Municipiului Bucureşti, vor efectua controale în trafic asupra transporturilor de animale pentru: verificarea condițiilor de igienă, a dezinfecției și a documentelor de autorizare sanitar veterinar a mijloacelor auto utilizate pentru transportul animalelor, dar și verificarea documentele însoțitoare ale animalelor (certificate veterinare care să ateste sănătatea mieilor şi documente care să cuprindă informaţii despre lanţul alimentar).

Totodată, se va verifica dacă sacrificarea mieilor se realizează în unităţi de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul ANSVSA.

În ceea ce privește carnea de miel, se va controla dacă loturile de carne de miel sunt livrate din abatoare însoţite de certificat sanitar-veterinar; – marcarea carcaselor de miei se realizează cu respectarea prevederilor legale referitoare la marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman; – depozitarea şi comercializarea cărnii de miel trebuie să se realizeze în spaţii adecvate, cu asigurarea temperaturii şi stării de igienă corespunzătoare; – respectarea pe timpul transportului a temperaturilor pentru carnea de miel în stare refrigerată sau congelată.

Același document de presă informează, de asemenea, că în județul Botoșani, sacrificările de miei, ovine, destinate consumului uman, inclusiv pentru Sărbătorile Pascale, se pot face în cele cinci abatoare autorizate sanitar veterinar din localitățile: Răchiți, Roma, Cătămărăști-Deal, Darabani.

În plus, unitățile de abatorizare autorizate sanitar-veterinar aflate pe teritoriul județului Botoșani au sacrificat un număr total de 7.800 miei și 1570 oi, urmând ca pana la data de 01.05.2021, conform estimării administratorilor unităților de abatorizare, să se sacrifice până la 10.000 miei.

Monitorizarea comercializării celorlalte produse alimentare

În perioada următoare, în ceea ce privește ouăle și produse din ouă destinate consumului uman, se va avea în vedere ca: – producătorii şi comercianţii care valorifică ouă pentru consum uman, fermele producătoare şi centrele de ambalare ouă, să fie autorizate/înregistrate sanitar veterinar conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare; – transportul ouălor trebuie să se efectueze numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar, iar pe întreaga perioadă de depozitare şi comercializare să fie asigurate temperatura şi igiena corespunzătoare.

De asemenea, ouăle trebuie să fie marcate cu codul producătorului şi să provină din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu prevederile privind standardele de comercializare aplicabile ouălor; – examenul ovoscopic este efectuat de către personalul veterinar din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale teritoriale pentru ouăle valorificate de către micii producătorii particulari în pieţele agroalimentare şi/ sau târguri autorizate sanitar-veterinar.

Specialiștii DSVSA Botoșani spun, totodată, că este interzisă comercializarea ouălor cu coaja crăpată sau lovită, acestea sunt retrase de la comercializare şi sunt dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică.

La capitolul lapte și produsele din lapte: – micii producători care comercializează lapte şi brânzeturi în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie să fie înregistraţi sanitar-veterinar, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008; – laptele crud care este destinat vânzării directe sau prelucrării în brânzeturi, trebuie să provină de la animale sănătoase, crescute în ferme/exploataţii autorizate/înregistrate sanitar veterinar și care nu suferă de boli care pot fi transmise la om prin intermediul laptelui și produselor lactate; – micii producători care vând direct lapte crud şi produse din lapte către consumatorul final în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie să deţină carnete de sanătate pentru animalele de la care provine laptele, conform Ordinului mai sus menţionat.

Totodată, brânzeturile destinate comercializării de către micii producători, trebuie expuse la vânzare, în spaţii special amenajate din pieţe agroalimentare şi târguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confecţionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, inox etc); – brânzeturile să fie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic etc).

În cazul în care, transportul şi păstrarea brânzeturilor în vederea vânzării directe către consumatorul final se realizează în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), acestea trebuie să fie curate şi identificate corespunzător, pentru asigurarea trasabilităţii produselor şi prevenirea contaminării.

Comercializarea brânzeturilor în pieţele agroalimentare şi târguri, se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător.

De asemenea, susțin cei de la DSVSA Botoșani, trebuie să fie asigurată trasabilitatea laptelui și brânzeturilor obţinute de micii producători, prin utilizarea unor metode de identificare/etichetare, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, cum ar fi: – aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive; – utilizarea de pungi imprimate; –afişarea, în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării, a unor informaţii înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat etc.

Peştele şi produsele din pescuit – spaţiile şi locurile unde se comercializează peştele şi produsele din pescuit trebuie să fie înregistrate sanitar-veterinar şi să îndeplinească condiţiile stabilite pentru desfăşurarea acestor activităţi; – trebuie să fie respectate condiţiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor stabilite de legislaţia în vigoare cu privire la transportul, depozitarea şi expunerea spre comercializare a peştelui şi produselor din pescuit; – gheaţa utilizată pentru menţinerea temperaturii peştelui şi produselor din pescuit proaspete, trebuie să fie obţinută numai din apă potabilă și să fie asigurată pe întreaga perioadă de expunere.

Nu în ultimul rând, în cazul peștelui și al produselor de pescuit, trebuie asigurată trasabilitatea peştelui şi produselor din pescuit prin etichete şi alte documente însoţitoare, inclusiv dacă acestea provin din acvacultură (sistem de creştere controlată) sau sunt capturate (pescuite) din mediul sălbatic; – peştele şi produsele din pescuit comercializate trebuie să nu fie infestate cu paraziţi vizibili şi să fie corespunzătoare din punct de vedere al examenului organoleptic.

„Controalele oficiale tematice în spaţiile şi locurile în care se comercializează peştele şi produsele din pescuit vor fi intensificate cu ocazia sărbătorilor religioase de Bunavestire, Florii)”, au adăugat experții DSV.

Alte produse alimentare tradiţionale: cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon, etc. se pot comercializa în spaţii amenajate şi înregistrate sau autorizate sanitar veterinar, aflate sub controlul personalului de specialitate din cadrul DSVSA Botoșani.

„În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată că nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în funcţie de gravitatea abaterilor constatate, inspectorii din cadrul DSVSA Botoșani vor suspenda activitatea unităţii respective până la remedierea tuturor deficienţelor, vor aplica sancţiuni contravenționale, vor reține oficial produsele alimentare care pot constitui un pericol pentru sănătatea cetăţenilor, dirijându-se către unități de neutralizare”, explică oficialii DSV. „Menționăm că aceste controale se vor desfășura în colaborare și cu reprezentanți ai Poliției Române și ai Ministerului Finanțelor.”

„Reamintim tuturor cetățenilor numărul de Call- Center al ANSVSA – 0800.826.787, unde se pot face sesizări, sau se pot obţine informaţii referitoare la diferite aspecte din domeniul siguranţei alimentelor, serviciu telefonic gratuit, apelabil din orice rețea de telefonie”, au conchis experții DSVSA Botoșani.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.