27 octombrie 2021 - 10:54

Un institut ultramodern de cercetrari horticole, inaugurat la USAMV Cluj

institut_usamvUniversitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca a inuagurat azi, 31 octombrie 2016, Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei, investiţie cofinanţată prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 2.

In urma investitiei Cluj Napoca dispune acum  de un institut de cercetare modern, cu spaţii dedicate principalelor domenii horticole, care să poată găzdui activităţi diversificate de cercetare la standarde moderne, organizarea de conferinţe, participarea la activităţi şi evenimente naţionale şi internaţionale peteme de cercetare.

laboratorInstitutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei areo suprafaţă desfăşurată de 9.732,70 mp, este cel mai mare institut de acest profil din țară. Structura sa, dispusă pe 4 etaje, cuprinde 46 de laboratoare de cercetare, 23 spaţii depozitare care deservesc în mod direct aceste laboratoare, 35 de birouri ale cercetătorilor – mici laboratoare de diseminare şi prelucrare date, o sală de conferinţe pentru diseminarea rezultatelor cercetării, biblioteca şi baza de date, un centru de valorificare a cercetării, sere interioare pentru cercetare aplicată, precum și alte spaţii tehnice şi administrative necesare funcționării.

Principalii beneficiari ai acestui proiect sunt studenţii, masteranzii, doctoranzii, postdoctoranzii, actualii şi viitorii cercetători ştiinţifici din USAMV Cluj Napoca, precum şi cadrele didactice ale USAMV Cluj Napoca, dar și alți cercetători, din ţară sau din străinătate, participanţi la programele de cercetare derulate în cadrul unor proiecte naţionale și internaţionale, fermierii și intreprinderile de profil, în calitate de beneficiari ai consultanţei şi rezultatelor cercetărilor (reţete, control calitate, monitorizare activitate etc), institutele și staţiunile de cercetare cu profil horticol, care vor avea în USAMV Cluj Napoca un permanent partener, deschis la diverse colaborări, determinări etc.

La evenimentul organizat cu această ocazie, au participat  Dacian Cioloş, prim- ministru al Guvernului României, Mircea Dumitru, Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, Director U.E.F.I.S.C.D.I. și fost ministru al educației și cercetării, Sorin Cîmpeanu, Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor și fost ministru al educației și cercetării, Gheorghe Sin – Preşedintele ASAS “Gheorghe Ionescu Şişeşti”.