20 octombrie 2021 - 22:36

Un deputat cere să fie realizat de urgenţă registru agricol

Deputatul Vasile Gudu a transmmis un comunicat de presă în care a cerut de urgenţă realizarea unui registru agricol.

„Registrul agricol este un document oficial de evidență primară unitară care conține date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/ asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau entități juridice care au teren în proprietate sau în folosință. Registrul agricol constituie și o bază de date necesară pentru emiterea documentelor doveditoare în vederea accesării de către fermieri a schemelor și măsurilor de sprijin.

Registrul agricol pentru perioada 2015-2019 stabilește formularele componente ale registrului, conținutul acestora și perioada de valabilitate. În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, precum și a legislației naționale, pentru a veni în sprijinul fermierilor, registrul agricol constituie baza de date și pentru emiterea documentelor doveditoare în vederea accesării de către fermieri a schemelor și măsurilor de sprijin.

Sistemul electronic al registrului agricol va contribui la o dezvoltare regională sustenabilă, bazându-se pe noile politici de descentralizare din domeniu. Datele vor putea fi, astfel, consolidate și gestionate agregat la nivel județean și valorificate la nivel național. Scopul proiectului include optimizarea proceselor și consolidarea datelor critice ale României în vederea realizării unor punți informaționale între statele membre și gestionarea bazată pe date reale a fondurilor structurale existente și viitoare.

Pentru aplicarea corectă, unitară și transparentă, în condiții de operativitate, a prevederilor legislației în domeniu și a legislației subsecvente/conexe acesteia, se impune necesitatea instituirii Comisiei centrale pentru registrul agricol, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legislației aferente.

Având în vedere situația mai sus prezentată, consider că România are nevoie cât mai urgent de adoptarea legislației referitoare la registrul agricol. Anul 2015 a fost un an dezastruos pentru aproape toată țara: secetă excesivă, subvențiile nu au intrat în conturile fermierilor, iar presiunile cu instrumente de plată și cereri de insolvență nu reprezintă o soluție nici pentru bănci sau societățile de creditare, leasing sau inputuri, și nici pentru fermieri!

Astfel, numărul cererilor de insolvență crește de la o zi la alta, iar falimentarea fermierilor din țară va avea consecințe grave, atât pentru agricultură, cât și pentru economia României în general”, se arata in document.