27 mai 2022 - 10:21

TREI PROIECTE DE HOTARARE, IMPORTANTE PENTRU AGRICULTORI, INTRA IN DEZBATEREA GUVERNULUI

Proiectele de acte normative sunt incluse pe agenda ședinței Guvernului României de maine, 25 ianuarie 2019 si pot fi consultate integral la adresele mentionate in comunicatul remis redactiei Agrotv.

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76  alin. (1) lit.c) din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-16.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HG-17.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea tarifului şi a normelor metodologice privind calcularea, colectarea şi stabilirea  termenelor de plată aferente tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecției echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/01/HGANEXE-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.