Timis: Acțiuni gratuite de informare, consiliere și formare pentru persoanele din mediul rural

15

cursurihghCamera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de partener coordonator și S.C. GAPA SRL, partener național al Proiectului RuralNet — Centru de orientare în carieră și consultanță non-agricolă, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, organizează marți, 11 noiembrie 2014, cu începere de la ora 11.00, în comuna Dalboșeț din județul Caraș-Severin, cel de-al doilea eveniment de informare și promovare a proiectului.

Evenimentul se înscrie în acțiunile de orientare și consiliere privind cariera a persoanelor inactive, persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, șomerilor, managerilor și angajaților din mediul rural, cu atenție deosebită pentru tineri — viitori întreprinzători care pot genera dezvoltare locală și oportunități de ocupare, și pentru femei, în vederea creșterii șanselor acestora de a fi ocupate în alte sectoare decât agricultura de subzistență.

Participanții vor afla care sunt avantajele de a fi beneficiari ai proiectului, ce anume se face concret în proiect și care este scopul activității de consiliere și formare. După discuții, cei interesați vor lua parte la prima sesiune de consiliere cu experții din proiect.

La aceste evenimente de informare și promovare sunt prevăzute să participe peste 250 de persoane din județul Timiș (Dumbrăvița, Moșnița Nouă) și județul Caraș-Severin (Dalboșeț, Berzeasca).

Primul eveniment de acest tip care a avut loc în comuna Dumbrăvița, în data de 29 octombrie 2014, s-a bucurat de prezența a peste 30 de persoane din grupul țintă.

În luna octombrie 2014, partenerii au demarat activitățile privind cursurile gratuite de calificare profesională, cursurile de antreprenoriat și cursurile de competențe IT (inițiere utilizare TIC), care se vor derula pe întreaga perioadă de implementare a proiectului.

Sunt disponibile câte 24 de locuri la cursurile de calificare, 90 de locuri (6 grupe x 15 pers.) la cursurile de antreprenoriat și 64 de locuri (4 grupe x 16 pers.) la cursurile de IT.

Meseriile vizate de cursurile de calificare sunt: agent de curățenie clădiri și mijloace de transport, administrator structuri sportive, lucrător în comerț, lucrător în gospodărie agro-turistică, mașinist utilaje cale și terasamente, operator introducere, validare și prelucrare date, operator montaj linii automate.

Activitatea de formare profesională debutează cu cursul de agent de curățenie clădiri și mijloace de transport, care se desfășoară în comuna Moșnița Nouă — partener de proiect.

Cursurile vor avea loc la Timișoara, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, la Primăriile din Moșnița Nouă și Dumbrăvița din județul Timiș, la Arad, Zăbrani și Șiria din județul Arad și în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Centru și Sud-Est vizate de proiect.

Citește și

Cmentariile sunt închise