17 octombrie 2021 - 09:01

Taxa pentru agricultura ecologica

Fermierii care vor sa obtina aprobarea organismelor de inspecţie şi certificare, vor avea de achitat o taxa de 350 de lei.

fondmutualagricultura

Taxa îi vizează pe acei fermieri care practică agricultura ecologică. Plata va fi facuta in contul de venituri ale bugetului de stat „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare“ deschis la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora organismele de inspecţie şi certificare îşi au sediul social. Ea trebuie facuta înainte de depunerea dosarului de aprobare sau cel târziu până la emiterea deciziei de aprobare/respingere de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform agrointel.ro.

Organismele de inspecție și certificare se identifică cu organismele de control, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică.

Ordinul își va produce efectele imediat ce se publică în Monitorul Oficial al României.