Subvenții agricole în 2015: Măsurile de dezvoltare rurală gestionate de APIA

66

tractoriittPotrivit celor din Camera Agricola a judetului Iasi, in 2015, masurile de dezvoltare rurala gestionate de Apia vor fi:

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA – AXA II (caracter informativ – poate suferi modificari) Masura 10 – Agro-mediu si clima – fosta Masura 214 (cf. Art. 28 din Regulamentul CE nr. 1305/2013)

Submasura 10.1 – Plati de agro-mediu si clima

 • Pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala – 139 E/ha/an;
 • Pachetul 2 – practici agricole traditionale (poate fi aplicat doar aditional, in combinatie cu Pachetul 1);

Varianta 2.1 – lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate ca fanete (varianta noua) – 107 E/ha/an;

Varianta 2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate ca fanete (varianta noua) – 21 E/ha/an.

 • Pachetul 3 – pajisti importante pentru pasari:

Varianta 3.1 – crex crex – 244 E/ha/an;

Varianta 3.2 – lanius minor si falco vespertinus – 171 E/ha/an. Pachetul 4 – culturi verzi – 126 E/ha/an;

 • Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor climatice – PACHET NOU! – 126 E/ha/an;
 • Pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 263 E/ha/an;
 • Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis) – 288 E/ha/an.

Listele zonelor eligibile pentru pachetele 1, 2, 3, 5, 6 si 7 sunt prezentate in anexele PNDR 2014-2020. Prima compensatorie de agro-mediu si clima este platita anual, ca suma fixa, acordata pe hectar si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de catre fermierii care incheie angajamente voluntare pe care se angajeaza ca le mentin pentru o perioada de minimum 5 ani de la data semnarii acestora.

Submasura 10.2 – Conservarea resurselor genetice animale locale in pericol de abandon

Beneficiarii acestor plati sunt fermierii sau alti crescatori de animale care detin animale femele adulte de reproductie din rasele locale prevazute in prezenta submasura, inscrise in registrele genealogice ale raselor – sectiunea principala si in programele de conservare a raselor. Animalele cuprinse in anagajament trebuie sa fie inscrise si actualizate in registrele genealogice ale raselor infiintate si mentinute de asociatii autorizate si acreditate de ANARZ. De asemenea, animalele sunt inscrise in programul de conservare al rasei din care fac parte. Valorile platilor compensatorii, calculate sub forma de costuri standard pentru acoperirea pierderii de venit datorate asumarii de angajamente voluntare privind cresterea animalelor femele adulte de reproductie din rase locale in pericol de abandon, pe specii, sunt:

 • Bovine – 200 EUR/cap;
 • Ovine – 13 EUR/cap;
 • Caprine – 6 EUR/cap;
 • Ecvidee – 200 EUR/cap;
 • Porcine – 88 EUR cap.

Rasele de animale locale eligibile pentru submasura, pe specii, sunt:

 • Bovine – Taurine: Sura de stepa;
 • Bovine – Bubaline: Bivolul romanesc;
 • Ovine: Tigaie – Varietatea ruginie, Ratca (Valaha cu coarne in tirbuson), Karakul de Botosani, Merinos de Palas, Merinos de Suseni, Merinos de Transilvania, Merinos de Cluj, Tigaie cu cap negru de Teleorman;
 • Caprine: Alba de Banat, Carpatina; Ecvidee: Furioso North Star, Hutul, Gidran, Lipitan, Shagya Araba, Nonius, Semigreul romanesc;
 • Porcine: Bazna, Mangalita.

Masura 11 – Agricultura ecologica devine masura de sine statatoare, in locul Pachetului 5 din cadrul fostei Masuri 214 (cf. Art. 29 din Regulamentul CE nr. 1305/2013)

Submasura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica

 • Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) – 295 E/ha/an;
 • Pachetul 2 – Legume – 500 E/ha/an;
 • Pachetul 3 – Livezi – 620 E/ha/an;
 • Pachetul 4 – Vii – 532 E/ha/an;
 • Pachetul 5 – Plante medicinale si aromatice – 460 E/ha/an.

Sprijinul prevazut in cadrul acestei submasuri se acorda per hectar fermierilor care se angajeaza in mod voluntar sa adopte practici si metode specifice agriculturii ecologice, conform Regulamentului (CE) nr. 834/2007 si care sunt fermieri activi conform Art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Perioada de angajament pentru conversia la metodele de agricultura ecologica este de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) sau maximum 3 ani (pentru culturi perene).

Submasura 11.2 – Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica

 • Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) – 220 E/ha/an;
 • Pachetul 2 – Legume – 431 E/ha/an;
 • Pachetul 3 – Livezi – 442 E/ha/an;
 • Pachetul 4 – Vii – 480 E/ha/an;
 • Pachetul 5 – Plante medicinale si aromatice – 427 E/ha/an.

Sprijinul prevazut in cadrul acestei submasuri se acorda pe ha fermierilor care se angajeaza in mod voluntar sa mentina practici si metode specifice agriculturii ecologice conform Regulamentului (CE) nr. 834/2007 si care sunt fermieri activi conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Sprijinul se acorda numai fermierilor activi inregistrati in sistemul de agricultura ecologica cu angajamente care depasesc cerintele de baza si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de catre beneficiarii care incheie angajamente voluntare. Angajamentele pentru mentinerea agriculturii ecologice (inclusiv cele care urmeaza direct dupa perioada initiala de conversie) se incheie pentru o perioada de 5 ani. Dupa perioada de 5 ani a angajamentelor pentru mentinerea agriculturii ecologice acestea se pot prelungi anual.

Prevederi comune submasurilor 11.1 si 11.2:

La nivel de pachet se va aplica degresivitatea sprijinului financiar – pentru fermele cu suprafete agricole mai mari de 50 ha, 100 ha si 300 ha, valoarea platii scade pentru acele suprafete agricole care depasesc valorile respective conform PNDR. Pe perioada angajamentelor este permisa pe aceeasi parcela de teren rotatia culturilor de la un an la altul intre pachetele 1, 2 si 5 in cadrul fiecarei submasuri. Platile din cadrul masurii 11 se pot cumula cu celelalte tipuri de plati acordate pe suprafata: plati directe, plati acordate in cadrul Masurii 13.

Numai pachetele 1 si 2 ale Submasurilor 11.1 / 11.2 se pot combina cu pachetele 4, 5 ale Submasurii 10.1. Masura 13 – Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice (cf. Art 31, 32 din Regulamentul CE nr. 1305/2013)

 • Submasura: 13.1 – Plati compensatorii in zona montana (fosta Masura 211) – 86 E/ha;
 • Submasura: 13.2 – Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale semnificative (fosta masura 212) – 54 E/ha;
 • Submasura: 13.3 – Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri specifice (fosta masura 212) – 70 E/ha.

Sprijinul acordat este de tip compensatoriu, platit anual, ca suma fixa, acordat pe hectar si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de fermierii care incheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activitatilor agricole in zonele desemnate (beneficiarul se angajeaza, pe baze anuale, sa isi continue activitatea agricola pe terenurile agricole situate in zonele afectate de constrangeri naturale). Beneficiarii acestei submasuri sunt fermierii activi. Nu sunt eligibile pentru obtinerea sprijinului parcelele agricole situate in zone eligibile (cu exceptia pajistilor permanente) care au o suprafata mai mare de 50 ha, considerandu-se ca datorita marimii acestora, prin activitatea agricola sau prin productivitatea normala a terenurilor sunt compensate pierderile de venit sau costurile suplimentare induse de manifestarea constrangerilor naturale.

Pentru noua programare au fost redesemnate zonele afectate de constrangerile naturale: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/redesemnare-zone-afectate-de-constrangeri-naturale.pdf Principiul degresivitatii se aplica intregii masuri. LEGISLATIE Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020; Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Reg.(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare; Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de introducere a unor dispozitii tranzitorii; Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Reg. UE nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din FEADR.

Citește și
1 Comentariu
 1. Fecso Attila spune

  Scrisoare deschisa catre:
  Dl. Prim Ministru Dacian Ciolos,
  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
  Dl. Director General Apia

  Sesizare in legatura cu imposibilitatea corespunderii cerintelor Masurii 10, Pachetul 8 pentru
  Crescatorii suinelor de Mangalita

  Stimati Domni,

  Ma numesc Fecso J. Attila, sunt din Odorheiu-Secuiesc, jud Harghita si am o ferma nonprofesionala de crestere si reproducere a suinelor de rasa pura Mangalita la Ocna De Sus, com. Praid.
  Avem peste 100 capete de suine autohtone de Mangalita, inregistrate la Asociatia Crescatorilor de Mangalita si Bazna din Turda, tot efectivul matur avand Certificate de Origine si sunt inregistrati la ANARZ .
  In acest an, am incercat sa depunem dosarul pentru a primi subventia din Masura 10, Pachetul 8, si am intampinat urmatoarele probleme:
  -conform cerintelor masurii sus mentionate , suntem nevoiti sa detinem , in caz optim, 0,5 Ha pasune pe cap de scroafa.
  Totodata, avand in vedere cerintele Asociatiei si a ANZ, trebuie sa avem completate la zi urmatoarele registre:1, Registru de Monta, 2, Registru de Fatare si 3 Registrul Genealogic.
  In aceste conditii este imposibil sa corespundem cerintelor APIA si ANZ, pentru ca la 100 de capete , trebuie sa detinem 50 Ha pasune, si trebuie sa completam registrele pentru ANZ.
  Mai mentionez, ca suinele de Mangalita, nu sunt numai ierbivori, le trebuie si cereale, si nu se poate alatura vacilor, oilor, caprelor…etc.
  Cand am 100 capete de suine pe un teren de 50 Ha, nu putem vorbi de reproducere controlata, pentru ca nu am cum sa le supraveghez cand umbla dupa vier ( Registrul de Monta), cand fata , cati purcei si de ce sex sunt ( Registrul de Fatari) si care este crotalia vierului care a montat.
  In cazul unui control de la APIA sau ANZ, cum putem gasi o scroafa pe un teren de 50Ha, ca sa controlam crotalia, sau cum putem controla crotaliile scroafelor pe acel teren in cazul fatarilor si montelor?
  Daca pe acest teren intra un vier de mistret si monteaza o scroafa, cum putem identifica purceii si scroafele?
  Problemele de mai sus m-au facut sa sesizez eventualele erori din Masura 10 pachetul 8.
  Va multumesc si astept raspunsul Dvs.
  Cu Stima,
  Fecso Attila
  0744156300

Cmentariile sunt închise