Studiu: Dinamica pieţei muncii la nivelul a 6 comunităţi rurale

16

satromanesc

Global Commercium Development şi partenerul său spaniol CaDMO Conocimiento SL au realizat, în cadrul proiectului cu finanţare europeană Cariera în rural – şi noi învăţăm, şi noi acţionăm, un studiu care face o radiografie detaliată asupra perspectivelor de dezvoltare socio-economică şi evoluție a pieței muncii la nivelul a 6 comunități rurale cuprinse în proiect: Mihai Viteazu, Gilău, Iara, Poieni, Tureni şi Vad.

Studiul a fost realizat în perioada noiembrie 2012 – martie 2013 şi are un profund caracter aplicativ, având drept miză o mai bună orientare şi fundamentare a activităţilor şi politicilor locale de dezvoltare socio-economică a comunităţilor studiate, precum şi o mai bună adecvare a activităţilor de informare, orientare, consiliere şi formare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la nevoile locale reale.

Din punct de vedere demografic, mediul rural din județul Cluj înregistrează o dinamică aparte, diferită de dinamica mediului rural la nivel național. Astfel, dacă la nivel național populația din mediul rural a continuat procesul de scădere demografică și în intervalul 2000 – 2012 (scădere de 0,3%), la nivelul județului Cluj s-a înregistrat o evoluție pozitivă, cu o creștere procentuală semnificativă de 5,1%. Acest fenomen este contrar tendinței generale de scădere a populației la nivelul întregului județ (în intervalul 2000-2012 populația județului a scăzut cu 4,3%) și contrastează profund cu scăderea accentuată a populației urbane din județ (scădere procentuală de 8,5% în intervalul analizat).

Această evoluție demografică pozitivă se remarcă și la nivelul ponderii populației rurale la nivelul întregii populații a județului Cluj. Astfel, dacă în anul 2000 populația rurală reprezenta 30,9% din întreaga populație a județului, în anul 2012 ponderea populației rurale a fost de 34%.

Comuna Mihai Viteazu este situată la poalele munţilor Apuseni, de-a lungul Văii Arieşului, în zona de contact a Munţilor Trascăului cu Podişul Transilvaniei, şi este alcătuită din 3 sate: Mihai Viteazu, Corneşti şi Cheia. Potrivit datelor INS, numărul mediu lunar al şomerilor a fost de 133 de persoane pe parcursul anului 2012. Incidenţa şomajului a fost sensibil mai mare în rândul femeilor, unde s-a înregistrat un număr mediu lunar de şomeri de 71 persoane, comparativ cu 61 persoane de sex masculin.

Potrivit datelor de sondaj, la nivelul grupului ţintă al proiectului domină persoanele cu studii liceale (33,3%), urmând persoanele cu şcoală profesională (31,7%) şi cele cu şcoală generală (23,3%). În total, persoanele cu nivel mediu-superior de educaţie (şcoală profesională sau mai mult) reprezintă peste 75% din totalul populaţiei investigate, ceea ce conferă perspective pozitive de angajare. Experienţa profesională este una bogată, în condiţiile în care peste 85% din populaţia analizată a avut în trecut un loc de muncă. Acest aspect indică un grad mare de familiaritate a populaţiei cu exigenţele unui loc de muncă.

Comuna Gilău este situată la poalele nord-estice ale Munților Apuseni, la aproximativ 15 km vest de Cluj-Napoca şi are în componenţă trei sate: Gilău, Someşu Cald şi Someşu Rece. Gilău este una din comunele judeţului Cluj cu o dinamică pozitivă în ceea ce priveşte dezvoltarea, beneficiind de aşezarea sa în proximitatea municipiului Cluj-Napoca.

Potrivit datelor de sondaj, la nivelul grupul ţintă al proiectului, domină persoanele cu studii liceale (40,5%) urmând, la egalitate (24,3%) persoanele cu şcoală generale şi cele cu şcoală profesională. În total, persoanele cu nivel mediu-superior de educaţie (şcoală profesională sau mai mult) reprezintă peste 70% din totalul populaţiei investigate, ceea ce conferă perspective pozitive de angajare. În ceea ce priveşte vechimea în muncă, aproape 20% din populaţia investigată are vechime în muncă de sub 3 ani, cea mai mare parte (48,6%) având o vechime în muncă de cel puţin 5 ani.

Potrivit datelor de sondaj, la nivelul grupul ţintă al proiectului, domină persoanele cu studii liceale (38.6%) urmând persoanele cu şcoală profesională (29.8%) şi cele cu şcoală generală (22.8%). În total, persoanele cu nivel mediu-superior de educaţie (şcoală profesională sau mai mult) reprezintă peste 70% din totalul populaţiei investigate, ceea ce conferă perspective pozitive de angajare. În ceea ce priveşte vechimea în muncă, aproape 20% din populaţia investigată are vechime în muncă sub 3 ani, cea mai mare parte (72,7%) având o vechime în muncă de cel puţin 5 ani. Potrivit datelor de sondaj aproape 70% dintre subiecţi au căutat loc de muncă în ultimul an.Comuna Iara, atestată documentar încă din perioada medievală, are o istorie îndelungată, ce ajunge până în perioada daco-romană. Comuna Iara este situată în sud-vestul judeţului Cluj, la limita dintre Depresiunea Transilvaniei şi Munţii Apuseni şi se află la o distanţă de 43km faţă de municipiul Cluj-Napoca şi 31 km faţă de Turda.

Comuna Poieni este situată în partea de vest a judeţului Cluj, aşezată de-o parte şi de alta a râului Crişul Repede, şi constituită din satele: Poieni, Bologa, Morlaca, Hodişu, Valea Drăganului, Tranişu, Lunca Vişagului, la care se adaugă cătunul Cerbeşti.

Potrivit datelor de sondaj, domină persoanele cu studii liceale (51,7%) urmând apoi persoanele cu şcoală generală (20.7%), cele cu studii superioare (17.2%) şi cele cu şcoală profesională (10.3%). 72,4% dintre subiecţi declară că ştiu unde să ceară ajutor pentru găsirea unui loc de muncă. Sub aspectul informării cu privire la piaţa muncii (existenţa locurilor de muncă disponibile) se remarcă faptul că cele mai importante surse de informare sunt cunoştintele/prietenii (nominalizate de întreaga populaţie investigată), ziarele (91,7%) şi AJOFM (70%).

Comuna Tureni se află în partea de nord-vest a Depresiunii Transilvaniei, pe versanţii dealurilor Feleacului, la o distanţă de 20 km de municipiul Cluj-Napoca şi la 10 km de Turda. Are în componenţa sa 5 sate: Tureni, Miceşti, Ceanu Mic, Mărtineşti, Comseşti.
Potrivit datelor de sondaj, domină persoanele cu şcoală primară (43.6%) urmând persoanele cu şcoală profesională (20.5%) şi cele cu şcoală generală (17.9). În total, persoanele cu nivel mediu-superior de educaţie (şcoală profesională sau mai mult) reprezintă 38% din totalul populaţiei investigate, ceea ce conferă perspective pozitive de angajare. In condiţiile unui nivel de educaţie relativ scăzut, experienţa profesională nu este una bogată. Numai 42.5% din populaţia analizată a avut în trecut un loc de muncă. Acest aspect indică un grad scăzut de familiaritate a populaţiei cu exigenţele unui loc de muncă.
Comuna Vad este situată în partea de nordest a dealurilor Gârboului, în zona de contact cu Dealurile Dejului, pe stânga văii Someşului la o distanţă de 16 km de municipiul Dej. Are în componenţă şapte sate: Vad, satul de reşedinţă, Bogata de Jos, Bogata de Sus, Calna, Cetan, Curtuiuşu Dejului şi Valea Groşilor.
Potrivit datelor de sondaj, domină persoanele cu şcoală profesională (48%) urmând persoanele cu şcoală generală (28%) şi absolvenţii de liceu (24%). Experienţa profesională este una relativ bogată, 60% din populaţia analizată a avut în trecut un loc de muncă. Acest aspect indică un grad mediu de familiaritate a populaţiei cu exigenţele unui loc de muncă.

Majoritatea studiilor cu privire la factorii dezvoltării locale indică, fără echivoc, faptul că oamenii, prin pregătirea profesională şi disponibilitatea de efort eficient, reprezintă cel mai important ingredient al dezvoltării. In acelaşi context macro-economic, resursa umană face diferenţa dintre o organizaţie performantă şi una mai puţin performantă, indiferent dacă vorbim despre sectorul public sau cel privat. Din această perspectivă, o strategie de dezvoltare locală trebuie să pună în centrul său oamenii, atât cei ce lucrează deja, cât şi cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, strategia trebuie să acorde atenţie atât antreprenorilor locali, cât şi persoanelor şi organizaţiilor cu rol în elaborarea şi implementarea de strategii de dezvoltare locală, potrivit amosnews.ro.

Citește și

Cmentariile sunt închise