8 decembrie 2021 - 14:30

Soluție de arbitraj între fermieri și traderi în cazul contractelor la cereale

Anul 2020, marcat de pandemia de COVID-19 și de seceta pedologică extremă, a dus inevitabil la o creștere vizibilă a numărului incidentelor contractuale în relațiile dintre producătorii de cereale și beneficiarii acestor produse de proveniență agricolă.

Printre altele, au fost semnalate în acest context executarea necorespunzătoare sau chiar neexecutarea la termen și/sau în condițiile convenite a obligațiilor contractuale asumate.

De altfel, au revenit în discuție problemele sistemice care au definit relațiile dintre fermieri, intermediari, traderi și industria prelucrătoare de produse agricole în ultimii 30 de ani, marcate adesea de lipsă de încredere.

Reprezentanții Clubului Fermierilor Români (CFRO) evidențiază în contextul dat, selectiv, „o serie de practici comerciale devenite uzuale în relația fermieri – traderi, care au contribuit la stabilirea unor poziții contractuale inegale pentru fermieri şi au generat riscuri majore concretizate în contextul secetei pedologice din 2020”.

Aceștia menționează clauze prin care se declară și/sau se recunoaște, în mod nerealist, o negociere inexistentă a contractului, precum și constituirea de garanții personale de către administratorul/directorul fermei, pentru executarea obligațiilor contractuale asumate de societatea cu răspundere limitată/societatea pe acțiuni, după caz, eludându-se, astfel, răspunderea limitată a acestor participanți la circuitul economic.

Pe listă se mai află drepturi de apreciere și decizie unilaterală în beneficiul exclusiv al cumpărătorilor/traderilor, fără vreo posibilitate de control de către fermier sau de mediere/arbitraj de către un terț independent, inclusiv asupra cantității și calității mărfii livrate şi, astfel, a prețului sau chiar a datei de plată.

Totodată, a fost menționată obligația de a plăti penalități, despăgubiri sau daune-interese, în cuantumuri arbitrare și cu desconsiderarea atât a principiilor reparării integrale a prejudiciului și bunei-credințe, cât și a cauzelor exoneratoare de răspundere civilă universal recunoscute.

Ca urmare, spun experții agribusiness ai Clubului Fermierilor Români (CFRO), profitând de capacitatea financiară disponibilă, comercianții din avalul circuitului economic au impus fermierilor, nu de puține ori, clauze contractuale fără precedent sau chiar abuzive, menite să le protejeze interesele economice, inclusiv cele ale unor pierderi disproporționate și nelegitime suferite de fermierii de bună-credință.

Ca urmare, Clubul Fermierilor Români (CFRO) vine cu o soluție autohtonă de arbitraj. Vorbim mai exact de proiectul Concorde adresat fermierilor din România, prin care urmărește stabilirea unui sistem de încredere și de bune practici comerciale, care să permită consolidarea relațiilor contractuale în piața de agribusiness.

„Din cauza acestor provocări cu care se confruntă fermierii, Clubul Fermierilor Români consideră necesară stabilirea unui dialog coerent pentru regândirea parteneriatului și refacerea încrederii fermieri – cumpărători/traderi, pentru asigurarea executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale”, a anunțat Florian Ciolacu, director executiv al CFRO.

Obiectivele proiectului Concorde

Vocile oficiale ale Clubului spun în contextul celor de mai sus că susținerea fermierilor pentru Proiectul Concorde va contribui la realizarea unor obiective, care vor fi puse în practică de CFRO.

Printre acestea se numără înființarea unui grup de lucru care să preia și să prelucreze inițiativele, ideile, opiniile și sugestiile transmise de fermieri, elaborarea unui ghid de bune practici, crearea unei proceduri de raportare și verificare a incidentelor în relațiile contractuale și elaborarea unui sistem de asigurare a suportului pentru soluționarea alternativă a disputelor.

Agricultura, într-un proces profund de transformare

Agricultura europeană și cea românească sunt acum într-un proces profund de transformare sub influența unor programe majore de reformă a Politicii Agricole Comune (PAC) și aplicarea noului Pact Ecologic European.

Acestora li se adaugă cele determinate de efectele schimbărilor climatice, criza forței de muncă, volatilitatea prețurilor, scăderea performanței capitalurilor și inputurilor în agricultură, adâncirea inegalităților în ponderea veniturilor fermierilor pe lanțul comercial de valorificare a produselor agroalimentare.

Fermierii performanți din România trebuie să gestioneze o impredictibilitate crescută în ceea privește asigurarea resurselor și a proceselor în fermă, precum și pentru valorificarea producției.