29 noiembrie 2021 - 22:23

Şi crescătorii de ovine şi caprine din Mureş şi-au primit banii de la APIA

cioban_zilierAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Mureş a anunţat că a efectuat plata aferentă Ajutorului național tranzitoriu (ANT) – schema cuplată de producție în sectorul ovine/ caprine pentru anul de cerere 2014, în sumă totală autorizată la plată de 11.300.515,20 lei pentru un număr de 2204 fermieri, după cum urmează:

Ovine — 10.528.596 lei pentru un număr de 374.950 capete eligibile;

Caprine — 771.919,20 lei pentru un număr de 27490 capete eligibile.

Cuantumul calculat pentru ovine/ caprine este de 28,08 lei/ cap de animal.

Reamintim faptul că ajutorul național tranzitoriu în sectorul zootehnic — schema cuplată de producție în sectorul ovine/ caprine se acordă producătorilor agricoli, crescători de ovine/ caprine, pentru femelele de ovine si/ sau femelele de caprine identificate conform legislației în domeniu și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

A) efectivul din exploatație cu cod Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) este de minimum 50 de capete de femele ovine/ 25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului în care se face solicitarea primei;

B) efectivul de femele ovine/ femele caprine pentru care se solicită prima este înscris în RNE la data solicitării primei;

C) efectivul de femele ovine/ femele caprine pentru care se solicită prima este menținut în exploatație la adresa/ locația menționată în cerere pe perioada de reținere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii de plată;

D) deține registrul individual al exploatației în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/ 2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului(CE) nr.1.782/ 2003 și a Directivelor 92 / 102/ CEE și 64/432/CEE.