Sfecla de zahăr, singura cultură pe plus anul trecut, faţă de 2011

sfecladezaharInstitutul Naţional de Statistică a realizat recent cercetarea statistică privind „Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2012”, potrivit recolta.eu. Potrivit rezultatelor cercetării statistice în anul 2012 producţia agricolă vegetală a înregistrat scăderi la toate culturile cu excepţia sfeclei de zahăr.

Cereale pentru boabe
Suprafaţa cultivată cu porumb boabe în anul 2012 reprezintă (50,4%) din suprafaţa cultivată cu cereale pentru boabe iar cea cultivată cu grâu (36,7%). Producţia de cereale pentru boabe a scăzut cu 39,1% faţă de anul precedent (12698 mii tone faţă de 20842 mii tone în anul 2011), datorită scăderii randamentelor la hectar (producţia medie la hectar), astfel: porumb boabe (-52,0%), grâu (-28,4%), orz şi orzoaică (-25,8%), ovăz (-13,9%).
Leguminoase pentru boabe
Producţia a scăzut cu 22,1% datorită randamentului la hectar deşi suprafaţa cultivată a crescut cu 2,4%.
Plante uleioase
Producţia a scăzut cu 38,3%, ca urmare a scăderii suprafeţei cultivate cu 17,6%, cât şi a randamentelor la hectar.
Scăderi ale producţiei s-au înregistrat la: rapiţă (de 4,6 ori din cauza diminuării suprafeţei cultivate de 3,6 ori), soia (-28,7%) şi floarea soarelui (-22,4%).
Sfeclă de zahăr
Producţia a crescut cu 12,0%, în principal datorită creşterii suprafeţei cultivate cu 47,4% deşi randamentul la hectar a scăzut cu 24,0%.
Cartofi
Producţia a scăzut cu 39,6%, datorită scăderii randamentului la hectar (-34,1%) şi a suprafeţei cultivate (-8,2%), faţă de anul precedent.
Legume
Producţia a fost mai mică cu 17,2%, datorită scăderii producţiilor medii la hectar şi a suprafeţelor cultivate.
Producţiile au fost mai mici la: tomate (-28,2%), castraveţi (-25,5%), ardei (-20,1%), morcovi (-18,7%), ceapă (-14,5%), pepeni verzi şi galbeni (-14,0%), varză (-4,9%).
Struguri
În anul 2012, producţia de struguri a scăzut cu 17,1%, datorită în principal scăderii randamentului la hectar, atât la plantaţiile de vii altoite (-18,2%), cât şi la plantaţiile de vii hibride (-13,8%). Suprafaţa cultivată a fost mai mică cu 1,1% faţă de anul 2011.

Plantaţii de pomi fructiferi pe rod (livezi pe rod)
Suprafeţele cultivate cu principalele specii de pomi fructiferi au scăzut la caişi-zarzări (-33,3%), au crescut la meri (+3,8%) iar la celelalte specii de pomi fructiferi s-au menţinut la nivelul anului precedent. Producţia de fructe din livezi a scăzut cu 17,7% faţă de anul precedent. Pe principalele specii de pomi fructiferi producţia a înregistrat scăderi la: caişi-zarzări (-33,3%), peri (-32,1%), cireşi-vişini (-23,3%), pruni (-18,0%) şi meri (-14,8%). (Sursa: recolta.eu)