Se redeschide sesiunea de proiecte pe Măsura 112

46

tinerifermieriPrintr-un comunicat, Asociatia G.A.L. Fagarasul de Sud-Tinutul Posadelor anunta că se redeschide sesiunea de proiecte pentru Măsura 112 “Instalarea tinerilor fermieri”.

Data lansarii apelului de selectie este  8 decembrie 2014, ora 9.00, iar data limita de depunere a proiectelor, de 12 ianuarie 2015, ora 16.00.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii în vârsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniti la data depunerii Cererii de Finantare),persoane fizice sau juridice care practica în principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

-are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE;

-este situata pe teritoriul GAL Fagarasul de Sud-Tinutul Posadelor;

-este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112,sunt:

-persoana fizica;

-persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare:

  • individual si independent, ca persoana fizica autorizata;
  • ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale;
  • asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata – SRL, înfiintata în baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fondul disponibil alocat in cadrul aceastei sesiuni este de  120.000 euro, iar suma maxima nerambursabila pentru un proiect este de 40.000 euro.

Documentele justificative ce însoţesc cererea de finanţaresunt precizate precizate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 112 – disponibil în format electronic pe site-ulwww.apdrp.ro. şi pe site-ul GAL www.gal-tinutulposadelor.ro.

Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitatemenţionate în GHIDUL SOLICITANTULUI aferent Măsurii 112 versiunea din 6 mai 2012 (cererea de finantare versiunea 7.2)- disponibil in format electronic pe site-ul APDRP: www.apdrp.ro,

Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Actiune Locală Făgăraşul de Sud-Tinutul Posadelor din comuna Domneşti, Str.C-tin Brâncoveanu nr.2, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00-16.00

Informații suplimentare: Sediul GALdin comuna Domneşti,sat Domneşti,str.C-tin Brancoveanu,nr.2,et.2,jud.Argeş .

email: office@gal-tinutulposadelor.ro , tinutulposadelor@gmail.com . Nr. Telefon fix:  0374.058.079; Nr.telefon mobil: 0752.119.084.

Program de lucru: in fiecare zi a saptamanii, intre orele 8.30 – 16.30. (Sursa: fabricadelapte.ro)

Citește și
1 Comentariu
  1. sorin spune

    buna am 20 ari de capsune si as tori sa-mi cunpar un ectar de pamant …puteti sa ma ajutati

Cmentariile sunt închise