Se pot depune proiecte pe Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

32

maramuresJoi, 24 septembrie, a fost declarată oficial deschisă sesiunea de primire de proiecte pe submăsura 7.6.

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.

OBIECTIVELE submăsurii 7.6:

• Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;

· Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;

· Dezvoltare locală sustenabilă;

BENEFICIARII:

· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

· ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
· Unități de cult conform legislației în vigoare;
· Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;

Sprijinul nerambursabil va fi de:

100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de profit dar
 – nu va depăși 500.000 euro;
85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, generatoare de profit dar
 – nu va depăși 200.000 euro;
Citește și

Cmentariile sunt închise