Se depun cereri de ajutor pentru achiziţionarea tancurilor de răcire

21

vacilapte2Crescătorii de vaci de lapte care deţin până la cinci vaci şi care se organizează într-o singură formă asociativă constituită într-o comună pot solicita, până pe 30 decembrie, ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui.

Cuantumul sprijinului financiar este de 5.000 de euro pe formă asociativă, pentru un tanc de răcire cu capacitatea de 1.000 de litri. În sumă intră costurile aferente achiziţionării, instalarea tancului de răcire, instruirea pentru utilizarea lui şi asigurarea service-ului pe timp de 12 luni de la instalare. Valoarea totală a sprijinului financiar este de aproape 71 de milioane de lei şi de 5.000 de euro pe o sigură forma asociativă.

De ajutorul de minimis pot beneficia crescătorii de animale care fac parte dintr-o formă asociativa constituită la nivelul comunei, în scopul achiziţionării de tancuri de răcire a laptelui, dacă vacile de lapte sunt înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi dacă forma asociativa în care sunt organizaţi nominalizează o persoană responsabilă cu asigurarea bunei funcţionări a colectării laptelui şi efectuării analizelor privind calitatea acestuia.

Cererea pentru avizul prealabil trebuie depusă la primăria pe raza căreia a fost constituită asocierea crescătorilor de vaci de lapte, până pe 30 decembrie. Cererea trebuie însoţită de copia actului de constituire a formei asociative, din care să reiasă scopul constituirii acesteia, respectiv achiziţionarea tancului de răcire a laptelui pentru membrii săi, centralizatorul cu membrii formei asociative, care să ateste numărul de vaci de lapte pe fiecare membru şi numărul total de vaci de lapte, copia de pe actul de identitate al reprezentantului legal al formei asociative şi hotărârea adunării generale a asociaţiei prin care se aprobă achiziţionarea tancului de răcire şi prin care membrii asociaţiei se angajează ca în termen de doi ani de la primirea sprijinului financiar să menţină numărul de vaci şi să nu schimbe destinaţia utilizării tancului de răcire.

În perioada 20 ianuarie – 20 martie, trebuie depuse documentul care atestă înscrierea vacilor de lapte în Registrul Naţional al Exploataţiilor, eliberat în funcţie de operatorul SNIIA (Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor) şi documentele emise de primărie, din care reiese punerea la dispoziţie de către această a suprafeţei aferenta instalării tancului de răcire, precum şi a utilităţilor specifice necesare funcţionării acestuia.

Toate facilităţile puse la dispoziţia asociaţiei de către primărie sunt valabile pentru toată perioada funcţionarii investiţiei. De asemenea, trebuie depuse factura proformă, din care să reiasă valoarea de achiziţie a tancului de răcire a laptelui, la nivelul preţului de piaţă, şi un document al formei asociative referitor la identificarea codului bancar al acesteia.
Centrele Judeţene ale APIA pun la dispoziţie formularistică necesară şi documentaţia aferentă. (Sursa: gazetadeagricultura.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise