18 ianuarie 2022 - 06:46

Se dau banii pentru motorina folosită în agricultură. Termen limită și documente necesare

Fermierii pot depune până pe 2 august 2021 cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru motorina achiziţionată şi utilizate în agricultură pentru trimestrul II din 2021, a transmis Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Cererile se transmit prin mijloace electronice, dar si pe suport de hârtie, la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.
 
Pentru sectorul vegetal este nevoie de următoarele documente:
-situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare;
-copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
-documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
-documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.
 
Documente necesare pentru sectorul zootehnic:
-situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare;
-copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
-situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz;
-copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
– ocumente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.
 
Pentru sectorul îmbunătățiri funciare este nevoie de următoarele documente:
situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare;
-copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
-situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații;
-copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;
-situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;
-documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.
 
Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma “conform cu originalul”, a transmis APIA.
 
În conformitate cu HG nr. 409/2021, pentru anul 2021, diferenţa dintre nivelul de 1.674,55 lei/1.000 litri al accizei şi rata accizei reduse este în cuantum unitar de 1,572 lei/litru şi se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.