Scăpăm de intermediarii din pieţe?

16

Ministerul Agriculturii a promovat, la cererea patronatelor, un proiect de hotărâre prin care producătorii pot obţine certificatele numai după avizul prealabil al asociaţiilor de profil. Astfel, din pieţele alimentare vor dispărea intermediarii care comercializează anticoncurenţial produse de import. Certificatele de producător vor fi emise, anual, pe numele persoanelor fizice şi vor conţine un sistem de codificare pentru identificarea acestora.

Sistemul de intermediari din pieţele agroalimentare – focar de evaziune fiscală şi înşelăciune atât pentru consumatori, cât şi pentru bugetul statului – ar putea dispărea curând, lăsând locul adevăraţilor producători agricoli. Certificatele de producător vor fi emise doar pe numele celor care muncesc pământul şi dovedesc acest lucru printr-un aviz eliberat de asociaţiile de producători din care fac parte, eliminându-se astfel posibilitatea de a mai găsi în pieţe fructe exotice “produse în România” sau roşii turceşti “cultivate în grădinile din Vărăştii de Giurgiu”.
Potrivit unui proiect de Hotărâre promovat de Ministerul Agriculturii la cererea patronatelor din domeniu, certificatele de producător vor fi emise numai “pe baza vizei structurilor asociative/profesionale/ patronale/sindicale/de profil”, lipsa acesteia atrăgând “neeligibilitatea solicitantului în soluţionarea cererii de acordare a certificatului de producător”.
De asemenea, certificatele de producător şi concordanţa conţinutului acestuia cu produsele care se comercializează vor fi verificate “pe întreaga durată a activităţii din pieţe” de către administratorii pieţelor, împreună cu personalul din subordine şi reprezentanţi împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi ai structurilor subordonate, cu sprijinul poliţiei şi al jandarmilor. Persoanele care sunt găsite în neregulă sunt pasibile de amenzi cuprinse între 500 şi 20.000 lei.
La sesizarea producătorilor agricoli din sectoarele vegetal şi zootehnic, cu privire la modalitatea de emitere a certificatelor de producător de către autorităţile locale cât şi la utilizarea acestora în pieţe, Ministerul Agriculturii a constatat că există practici comerciale care eludează legislaţia fiscală.
“De aceste acte doveditoare a calităţii de producător beneficiază o serie de persoane care nu pot dovedi provenienţa terenurilor, respectiv a producţiei aferente acestora. (…) În pieţele agroalimentare au fost identificate practici de concurenţă neloială, astfel că sunt comercializate produse alimentare de provenienţă din import, în detrimentul produselor autohtone obţinute de producătorii agricoli persoane fizice”, notează iniţiatorii proiectului, precizând că din cauza intermediarilor producătorii agricoli sunt puşi în imposibilitatea de a avea acces direct în pieţele agroalimentare.

Patronatele ţin evidenţa producătorilor şi verifică producţia pe teren

Pentru a reduce efectul acestor practici comerciale, Ministerul Agriculturii propune ca beneficiarii certificatelor de producător să fie doar persoanele fizice, producători agricoli, definiţi în conformitate cu art. 2 lit. (a) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 73 din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Structura asociativă/profesională/ patronală/sindicală/de profil care va aviza cererea de eliberare a certificatelor de producător este obligată să verifice în teren producţia estimată şi să ţină evidenţa vizelor producătorilor, produsele vegetale/zootehnice, suprafaţa cultivată, efectivele de animale, pe sortimente şi cantităţile estimate destinate comercializării.
Toate datele înscrise de producătorul agricol în cerere sunt verificate de asociaţiile sau organizaţiile din agricultură şi sunt certificate de către primăriile în raza teritorială unde solicitantul deţine exploataţia.

Structurile asociative se vor afilia uneia reprezentative la nivel naţional

Patronatele, sindicatele sau structurile asociative profesionale sau de profil care acordă viza necesară eliberării certificatului de producător şi vor verifica producţia agricultorului pe teren trebuie să fie afiliate unei structuri asociative la nivel naţional.
Conform actului normativ, postat spre dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii, elementele care definesc certificatul de producător sunt sistemul de codificare pentru identificarea producătorului, eliberarea acestuia pe serii corespunzătoare unui an de piaţă, care începe la 1 iulie şi se sfârşeşte la 30 iunie, faptul că se identifică prin seria care reprezintă indicativul judeţului/sectorului municipiului Bucureşti, precum şi prin numărul de ordine, care începe cu 0001 în cadrul fiecărei serii, precum şi eliberarea anuală a acestuia, astfel încât să se elimine posibilitatea existenţei duplicatelor, iar certificatul să fie emis doar titularului.

Primarii pot fi amendaţi cu până la 20.000 lei

Valabilitatea certificatului de producător, precum şi concordanţa dintre conţinutul acestuia şi produsele care se comercializează vor fi verificate de administratorii pieţelor, împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi ai structurilor subordonate, cu sprijinul poliţiei şi al jandarmilor, pe lângă amenzile cuprinse între 500 şi 20.000 lei, aceştia putând confisca întreaga marfă descoperită în neregulă.
Potrivit actului normativ, primarii care eliberează certificatul de producător fără existenţa vizei structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale de profil locale/zonale şi a procesului-verbal de verificare pot fi amendaţi cu sume cuprinse între 10.000 lei la 20.000 lei, iar închirierea de mese şi cântare, fără verificarea existenţei şi valabilităţii certificatului de producător,  neorganizarea acţiunilor de control de către administratorul pieţei şi neluarea de către acesta a măsurilor pentru îndepărtarea din piaţă a persoanelor care nu posedă certificat de producător, precum şi necompletarea la zi de către administratorul pieţei a Registrului de evidenţă a producătorilor individuali şi a comercianţilor cu sume cuprinse între 2.000 lei la 5.000 lei.

Iar intermediarii cu până la 10.000 lei

Comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care nu au certificat de producător eliberat în condiţiile noii hotărâri sau de către persoane care au certificatul de producător nevizat sau/şi în neconcordanţa dintre datele înscrise în certificatul de producător şi Registrul de evidenţă a producătorilor individuali şi a comercianţilor, vânzarea produselor agroalimentare de alte persoane decât titularul certificatului de producător sau a altor produse decât cele menţionate în certificatul de producător se amendează cu sume cuprinse între 5.000 lei la 10.000 lei. De aceleaşi amenzi sunt pasibili şi cei care nu respectă condiţiile şi criteriile în baza cărora s-a eliberat certificatul de producător, precum şi cumpărarea, de către producătorii agricoli, de produse agroalimentare în scopul revânzării acestora sau comercializarea de către deţinătorii de certificate de producător a produselor agricole şi alimentare de provenienţă din import.
Structurile asociative care nu vizează cererile producătorilor în concordanţă cu produsele vegetale/zootehnice, suprafaţa cultivată, efectivele de animale, pe sortimente, şi cantităţile estimate, urmare a verificărilor, şi nu consemnează rezultatul verificărilor în teren într-un proces-verbal pot fi amendate cu sume cuprinse între 500 lei şi 1.000 lei.
“Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal”, se mai arată în proiect.

UNCPR: Scurtarea lanţului de la producător la consumator va scădea preţul
şi va creşte calitatea produselor
Reprezentanţii patronatelor din agricultură şi cei ai ministerului de resort au căutat în ultimul timp soluţii pentru redresarea situaţiei dezastruoase din pieţe, generată de invazia intermediarilor care au îngrădit accesul producătorilor în locurile amenajate pentru comercializarea produselor.
“Apreciem că prin introducerea prevederilor menţionate, se asigură trasabilitatea pe filiera de produs în scopul combaterii fenomenelor de evaziune fiscală existente pe filiera de comercializare. Totodată, constituie o măsură pentru îndepărtarea disfuncţionalităţilor din pieţele agroalimentare, respectiv intermediarii, iar principalii câştigători/beneficiari sunt de fapt consumatorii”, notează reprezentanţii ministerului în nota de fundamentare a actului normativ.
În urmă cu o lună, Costel Olteanu, preşedintele Uniunii Naţionale a Patronatelor cu Capital Privat din România (UNPCPR), declara pentru Curierul Naţional că “scurtarea lanţului de la producător la consumator este benefică nu numai din punct de vedere al preţului, ci şi al calităţii produselor”.
“Din câte ştiu, este aproape gata un proiect de modificare a legii privind certificatul de producător, pentru a putea da un liber acces către pieţe a adevăraţilor producători agricoli şi o reducere a intermediarilor şi samsarilor care ocupă abuziv spaţiile de desfacere din pieţe. Este foarte important să ştim ce şi de la cine mâncăm”, a spus atunci Olteanu, subliniind că la fel de important este ca agricultorii să înţeleagă că este în beneficiul lor să se integreze în forme asociative. “Formele asociative sunt organizaţii care pot duce spre progres economic, spre producţii comparative cu ale UE, dar, datorită puternicului spirit de posesie al românului şi după 40 de ani de asociere forţată, este greu să-l convingi pe agricultor că numai prin creşterea de suprafeţe optime de producţie, în funcţie de zona de cultură, se poate ajunge la bunăstare”, a declarat Olteanu pentru Curierul Naţional.

Citește și

Cmentariile sunt închise