29 noiembrie 2021 - 22:10

SANCTIUNI PENTRU FERMIERII CARE DEPUN CU INTARZIERE CEREREA DE PLATA

Depunerea cererilor de plata va debuta la 1 martie 2017.

Cazurile de forta majora si circumstantele exceptionale sunt singurele situatii acceptate pentru depunerea cu intarziere a cererii de plata, potrivit unui proiect de ordin de ministru. Actul normativ se afla in dezbatere pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Potrivit prevederilor art. 13, alin. 1 din Regulamentul UE de punere in aplicare nr. 809/2014, data limita de depunere a cererii de plata fara penalizari este 15 mai a fiecarui an calendaristic. In cazul depunerii unei cereri de plata dupa data-limita stabilita se aplica in anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucratoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul, daca cererea ar fi fost depusa in teremnul stabilit. Exista insa si cazuri in care aceste penalitati nu se aplica, este vorba de cazurile de forta majora si de circumstantele exceptionale. Daca perioada de intarziere depaseste 25 de zile calendaristice, cererea de plata este respinsa de la plata.

Se pot face si modificari la o cerere de plata, insa acestea sunt acceptate fara aplicarea unei sanctiuni doar pana la data de 31 mai. Introducerea unei modificari pentru cererea de plata dupa aceasta data-limita aduce cu sine si aplicarea unei sanctiuni de 1% pe zi lucratoare la sumele cuvenite. Modificarile privind cererea de plata pot fi admise pana la ultima data de depunere cu intarziere a cererilor unice, in timp ce modificarile referitoare la o cerere de plata nu sunt admise dupa data mentionata.

O cerere de plata poate fi retrasa total sau partial in orice moment, in urma unei solicitari scrise, cu exceptia cazului in care beneficiarul a fost instiintat cu privire la neconformitatile pe care le contine cererea de plata sau a fost instiintat cu privire la intentia agentiei de a efectua un control la fata locului.

Daca in urma acestui control au fost constatate neconformitati, beneficiarul nu mai poate retrage partile din cererea de plata care se refera la aceste neconformitati. In situatia in care in urma controlului realizat nu au fost identificate neconformitati, beneficiarul poate retrage cererea de plata. Nici in perioada dintre instiintarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului si stabilirea concluziilor finale, acesta nu isi poate retrage cererea de plata.

In cazul nedeclararii tuturor suprafetelor, proiectul prevede si sanctiuni. Astfel, daca pentru un anumit an, un beneficiar nu declara toate suprafetele, iar diferenta dintra suprafata totala declarata in cererea de plata, pe de-o parte si suma dintre suprafata declarata si suprafata totala a parcelelor neclarate, pe de alta parte este mai mare de 3% din suprafata totala declarata, valoarea totala a platilor directe pe suprafata si/sau a sprijinului in cadrul masurilor de sprijin pe suprafata cuvenite beneficiarului pentru anul in care s-a constatat nedeclararea se reduce cu pana la 3% in functie de gravitatea omisiunii, dupa cum urmeaza:

– daca suma suprafetelor parcelelor nedeclarate reprezinta un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafata totala declarata, beneficiarul va fi sanctionat cu 1%;

-daca suma suprafetelor nedeclarate reprezinta un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafata totala declarata, beneficiarul va fi sanctionat cu un procent de 2%;

-daca suma suprafetelor nedeclarate reprezinta un procent mai mare de 50% din suprafata totala declarata, beneficiarul va fi sanctionat cu 3%.

In cazul in care diferenta dintre suprafata totala declarata in cererea de plata, pe de-o parte si suma dintre suprafata declarata si suprafata totala a parcelelor nedeclarate, pe de alta parte este mai mica sau egala cu 3% din suprafata declarata, beneficiarul nu va fi sanctionat.