Sancțiuni pentru fermierii care primesc subvenții APIA în 2021

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin de ministru privind sistemul de sancțiuni aplicabil ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal și ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine și caprine, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în anii de cerere 2021 și 2022.

Prezentul ordin reglementează sistemul de sancțiuni aplicabil următoarelor scheme de plăți directe:

 • schema de plată unică pe suprafață;
 • plata redistributivă;
 • plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu;
 • plata pentru tinerii fermieri;
 • schema de sprijin cuplat;
 • schema simplificată pentru micii fermieri.

Pentru fiecare schemă de plăți directe și pentru ajutoare naționale tranzitorii care se acordă în agricultură în anii 2021-2022, conform Ordonanței, se aplică un sistem de sancțiuni care constă în:

 • respingerea plății;
 • sancțiuni administrative, care pot lua următoarele forme:
  • reducerea valorii ajutorului/sprijinului;
  • reducerea suprafețelor pentru care se calculează ajutorul/sprijinul;
  • neacordarea ajutorului/sprijinului;
  • sancțiuni suplimentare;
  • retragerea sumelor acordate.

Respingerea plății survine în următoarele situații:

 1. neîndeplinirea calității de fermier activ conform art. 6 alin.(3) din Ordonanță, cu excepția
  ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic;
 2. nerespectarea prevederilor art. 10 din Ordonanță pentru plățile directe și ale art. 35 din
  Ordinul nr. 45/2021 pentru ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal, respectiv a
  prevederilor referitoare la suprafața minimă a exploatației;
 3. pentru suprafețele pe care nu se realizează o activitate minimă, așa cum este definită la art. 2 alin. 2 lit. c) din Ordonanta;
 4. pentru neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 – 15 din Ordinul
  45/2021, și pentru nedepunerea sau nedepunerea în termen a documentelor specifice prevăzute la art. 71 – 86 din același ordin, pentru schemele sprijinului cuplat sector zootehnic, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1) – (6) din Ordinul nr. 45/2021;
 5. pentru neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 – 15 și art. 44 – 58 din
  Ordinul 45/2021, și pentru nedepunerea sau nedepunerea în termen a documentelor specifice prevăzute la art. 44 – 58 din același ordin, pentru sprijinul cuplat sectorul vegetal;
 6. pentru crearea în mod artificial de condiții pentru obținerea plății, așa cum acestea sunt
  prevăzute la art. 98 – 101 din Ordinul nr. 45/2021;
 7. dacă beneficiarul sau reprezentatul acestuia nu permite efectuarea controlului la fața locului, cu excepția cazurilor de forță majoră și a circumstanțelor excepționale, conform art. 59 alin. (7) din Regulamentul nr. 1.306/2013.

Sancțiunile care se aplică schemelor de plăți directe și ajutoarelor naționale tranzitorii se aplică în următoarea ordine:

 1. sancțiuni pentru supradeclararea suprafețelor/sancțiuni care se aplică pentru animalele
  nedeterminate, respectiv pentru declarația sector zootehnic, la care se adaugă, după caz, sancțiunile suplimentare specifice schemei pentru tinerii fermieri, în temeiul art. 50 – 51 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu excepția plății pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu, denumită în continuare plata pentru înverzire. Supradeclarările referitoare la o parcelă pot fi compensate de subdeclarările privind alte parcele din aceeași grupă de plată. În cazul în care aceeași suprafață servește drept bază pentru o cerere de ajutor și/sau o cerere de plată în cadrul mai multor scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin pe suprafață, suprafața respectivă este luată în considerare separat pentru fiecare dintre schemele de ajutoare sau măsurile de sprijin în cauză;
 2. sancțiuni administrative, altele decât cele privind supradeclarările suprafețelor, referitoare la:
  • reducerea plății pentru înverzire în cazul nerespectării diversificării culturilor, a
   cerințelor privind pășunile permanente și a zonelor de interes ecologic;
  • sancțiuni administrative referitoare la plata pentru înverzire, aplicate conform art.
   28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a
   Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control si conditiile pentru refuzarea sau retragerea platilor si pentru sanctiunile administrative aplicabile in cazul platilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurala si al ecoconditionalitatii, cu modificările și completările ulterioare;
 3. sancțiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată, a documentelor justificative aferente cererii de plată și, după caz, a documentelor de modificare a cererii de plată;
 4. sancțiuni pentru nedeclararea suprafețelor;
 5. reducerea lineară se aplică, cu excepția ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, după caz:
  • pentru tinerii fermieri – conform art. 6 alin. (2) lit. f) pct. (ii) din Regulamentul
   (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 809/2014, respectiv art. 51 alin. (3) și art. 50 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013;
  • pentru plata redistributivă – conform art. 41 alin. (4) și (6) din Regulamentul (UE) nr.
   1.307/2013;
  • pentru toate schemele – conform art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013;
 6. rata de ajustare, conform art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu excepția ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic;
 7. sancțiuni pentru nerespectarea normelor privind ecocondiționalitatea, cu excepția ajutoarelor naționale tranzitorii.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

1 COMENTARIU

 1. Va rog sa ma informati daca intre doi fermieri, unul cu 50 ha si unil cu2ha in aceiai sola fiind vecini si in momentul pregatirii ptr.infiintarea culturii de floare, griu. Cel cu un ha voia sa semene porumb ceia ce adeclarat la APIA fermierul mare cu utilaje mari a acoperit cu cultura lui si suprafata celuilalt. Apia vrea sa suspende suventia fermierului mic pentru neconcordanta in ceia ce a declarat la Apia insa terenul este lucrat cu alte culturi floare si griu. Cum este corect. Eu am solicitat sa scimbe codul, este corect.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole