Sancțiuni APIA 2023 – La rând, tinerii fermieri!

Sancțiunile APIA aplicabile începând cu anul de cerere 2023 îi vizează deopotrivă și pe tinerii fermieri.

AgroTV vă prezintă pe larg Sistemul de sancțiuni pentru sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, intervenţia PD-03 din PS 2023-2027, așa cum este prevăzut în anexele ce însoțesc OMDR nr. 483/07.11.2023:

Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de plată aferente sprijinului pentru sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, intervenţia PD-03 din PS 2023-2027, depuse de fermieri începând cu campania 2023, se stabileşte ţinând cont de următoarele 5 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:

A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;

B. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale, a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante;

C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată sancţiuni, precum și a documentelor ce modifică cererea de plată;

D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;

E. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţionalităţii.

SECŢIUNEA 1: A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor:

În ceea ce privește o grupă de culturi (grup de plată), pentru anul în cauză:

a) dacă diferența dintre suprafața declarată pentru plată șisuprafața determinată la nivelul unui grup de plată este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafața determinată se va considera egală cu suprafața declarată. Această prevedere nu se aplică în cazul în care diferența reprezintă mai mult de 20% din suprafața totală declarată pentru plată;

b) dacă în cazul unui grup de plată suprafața declarată pentru plată depășește suprafața determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafața determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafața determinată, plata se calculează pe baza suprafeței determinate, din care se scade de 1,5 ori diferența constatată. Sancțiunea administrativă nu depășește 100% din cuantumurile bazate pe suprafața declarată;

c) dacă suprafața declarată pentru plată depășește suprafața determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafața determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupul de plată în cauză;

SECŢIUNEA 2: B. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor generale de eligibilitate:

Condiții de eligibilitate*)Sancțiune
Fermierul este eligibil BISS.Intervenția este exclusă de la plată, dacă nu se respectă această condiţie.
Beneficiarul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria fermier activ, conform art. 16 – 23
din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 80/2023.
Nu se acordă plata. Este exclus de la plată aplicantul care nu îndeplinește această condiție.
Solicitantul exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole este de cel puțin 0,3 ha, în cazul serelor, solariilor este de cel puțin 0,03 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi suprafața parcelei agricole este de cel puțin 0,1 ha.Nu se acordă plata. Este exclusă de la plată parcela care nu îndeplineşte această condiţie.
Fermierii care nu desfășoară activitate agricolă așa cum a fost definită la pct. 4.1.1 din PS 2023-2027, nu sunt eligibili la plată pentru suprafețele/animalele neconforme.Nu se acordă plata. Se exclud de la plată suprafețele pe care nu se desfăşoară activitate agricolă/animalele neconforme.
Fermierul se încadrează în definiția tânărului fermier
cf cap 4.1.5 PS.
Nu se acordă plata dacă fermierul nu se încadrează în definiția tânărului fermier.
Fermierul este instalat pentru prima dată ca șef al exploatației.Nu se acordă plata dacă fermierul s-a instalat/a înființat ferma cu mai mult de 24 de luni de la solicitarea plății.

*) Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

SECŢIUNEA 3: C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată, precum și a documentelor ce modifică cererea de plată:

Data limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este 15 mai a fiecărui an calendaristic potrivit prevederilor art. 6, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022.

Pentru anul de cerere 2023, data-limită de depunere a cererii de plată și a modificărilor la aceasta, fără penalizări, este 31 mai 2023 conform prevederilor art. 6, alin. (2^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022.

Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.

Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate până la data de 31 mai a anului de cerere, inclusiv, fără aplicarea de penalităţi de întârziere. Fermierii pot depune modificări ale cererii de plată după data de 31 mai a anului de cerere, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai a anului de cerere. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor de plată. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.

Prin excepție, pentru anul de cerere 2023 modificările la cererile de plată pot fi depuse şi după data de 9 iunie, până cel târziu data de 16 iunie inclusiv, cu o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul, conform prevederilor art. 6, alin. (3^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022.

O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în scris, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la intenţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage din proprie initiativă cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, acesta nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

SECŢIUNEA 4: D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor:

În cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul intervențiilor privind plățile pe suprafaţă cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat nedeclararea, se reduce cu până la 3% în funcţie de gravitatea omisiunii, astfel:

a) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1%;

b) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%;

c) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%.

În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat.

SECŢIUNEA 5: E. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţionalităţii:

Fermierii care solicită plăți pentru sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, intervenţia PD-03, din PS 2023-2027, au obligația de a respecta pe suprafața întregii exploatații și pe parcusul întregului an calendaristic, normele privind condiționalitatea aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale,ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și Siguranța Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală începând cu anul 2023, denumit în continuare Ordinul comun nr. 54/570/32/2023. În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a normelor de condiționalitate, se vor aplica sancțiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancțiuni administrative pentru condiționalitate aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 393/2023.

Te-ar mai putea interesa:
APIA – Sancțiuni pentru crescătorii de bovine de carne

APIA – Sancțiuni pentru crescătorii de vaci de lapte

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole