20 aprilie 2021 - 18:41

S-a publicat! Ghidul pentru SM 4.2 Investitii in procesarea sau marketingul produselor agricole

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 4.2. Aceasta prevede acordarea de „Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor agricole” și face parte din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative/societăți cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși 300.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale, în anumite cazuri (de exemplu: pentru investițiile colective – proiecte depuse de cooperative/societăți cooperative sau grupuri de producători).

Proiectele care vor primi finanțare în viitoare sesiune vor fi:

  • proiectele de înființare a unităților de sacrificare (abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare)
  • proiectele de înființare a unităților de procesare carne și investiții privind marketingul produselor din carne (ex. etichetare, ambalare).

Totodată, sunt eligibile următoarele cheltuieli:

  • cheltuielile privind producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală)
  • cele a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare (inclusiv în cadrul unității de sacrificare) exclusiv pentru consumul propriu
  • sunt eligibile și investițiile pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii
  • sunt eligibile doar investiții noi pentru componenta de abatorizare sau pentru investiții noi în alte componente aferente lanțului integrat, însoțite de componenta de abatorizare. Astfel, investițiile în componenta de abatorizare sunt obligatorii indiferent de tipul de investiție vizat prin proiect.

Solicitanții care dețin componente ale lanțului integrat, altele decât cea de abatorizare (depozitare, procesare, comercializare), pot depune proiect doar pentru investiții în componenta de abatorizare și componentele lipsă care țin de activitatea de abatorizare (de exemplu recepție), transmite AFIR.

  • cheltuielile aferente investițiilor corporale, sunt eligibile cele pentru înființarea unităților de sacrificare sau pe cele pentru construcţii destinate protecţiei mediului.

În cadrul submăsurii 4.2 sunt sprijinite investiţiile localizate în zona montană, conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului ”Lista UAT din zonele montane„ (UAT marcate cu abrevierea ANC‐ZM).

Solicitanții eligibili:

  • întreprinderile,
  • cooperativele,
  • grupurile de producători care realizează investiții corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole, cu excepția produselor pescărești.

Ghidul poate fi consultat pe pagina de internet a AFIR, www.afir.info, secțiunea Investiții PNDR.