S-a deschis Măsura 421, pentru sprijinul Grupurilor de Acțione Locală

13

satduminicaFermierii interesaţi de accesarea fondurilor europene pentru implementarea proiectelor de cooperare pot accesa Măsura 421, deschisă la 23 iulie a.c.. Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect este de 200.000 de euro.

Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare” reprezintă una din cele trei măsuri din cadrul axei LEADER prin care se vor finanţa proiecte de cooperare ca modalitate de a extinde experiențele locale pentru îmbunătățirea strategiilor locale, de a permite accesul la informații și idei noi, de a face schimb de experiență, de a stimula și sprijini inovația, de a permite dobândirea de competențe și îmbunătățirea lor.

Pentru Măsura 421, beneficiarii eligibili sunt Grupuri de Acţiune Locală şi alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care îşi desfăşoara activitatea pe teritoriul unui GAL.

Pentru a avea proiect eligibil, GAL-ul coordonator trebuie să aibă unul sau mai mulți parteneri din următoarele categorii:

– GAL selectat de AM PNDR sau de autoritățile competente din alte State Membre;
– entitate publică sau privată organizată în conformitate cu abordarea LEADER din zona acoperită de un GAL din România sau dintr-un alt Stat Membru (eligibilă pentru finanțare din PNDR va fi doar organizația din România);
– entitate publică sau privată organizată în conformitate cu abordarea LEADER din zona acoperită de un GAL din România sau dintr-un alt Stat Membru (eligibilă pentru finanțare din PNDR va fi doar organizația din România);
– entitate publică sau privată organizată în conformitate cu abordarea LEADER dintr-o țară terță (existența acestui tip de partener asigură eligibilitatea proiectului, dar partenerul însuși nu este eligibil pentru finanțare din Măsura 421).

Depunerea proiectelor pentru Măsura 421 se va face la sediile Oficiilor Judeţene ale APDRP (OJPDRP) în intervalul orar 09:00 – 14:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii 421. Mai multe detalii se găsesc pe site-ul AFIR. (Sursa: fabricadelapte.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise