S-a adoptat Legea piețelor agricole. Vezi ce prevede!

16

piataddsMult așteptata Lege a piețelor a fost adoptată în Camera Deputaților – for decizional, fiind trimisă președintelui Traian Băsescu spre promulgare. Actul normativ prevede noi reguli pentru fermieri printre care noi condiții și o formă actualizată a atestatului de producător, carnete în care vor fi trecute toate vânzările, dar și obligația autorităților de a aloca cel puțin 40% din totalul spațiilor din piețe pentru producătorii agricoli.

Noile atestate de producător vor conține date complete despre fermier, de la nume, până la suprafața cultivată, efectivul de animale și denumirea produselor. Valabilitatea atestatului este de un an, cu vizare semestrială prin aplicarea ștampilei și semnăturii primarului comunei, orașului, municipiului, sectorului Capitalei, după caz. ”Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol, după verificarea cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător”, se arată în forma transmisă președintelui Băsescu spre promulgare.

Atestatul de producător se va elibera de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz,constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop.

În vederea înregistrării, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură depun la primăriile la care solicită înregistrarea, următoarele documente:
a) certificatul de identificare fiscală;
b) hotărârea judecătorească definitivă de constituire;
c) statutul, care să prevadă exercitarea de atribuţii privind furnizarea de servicii de consultanţă, informarea şi certificarea calităţii de producător a fermierilor;
d) situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar anterior înregistrării prevăzute la alin. (1), depuse/transmise la unităţile teritoriale aleMinisterului Finanţe lor Publice, cu excepţia structurilor asociative constituite în cursul anului în care se solicită înregistrarea la primărie;
e) documentul care atestă afilierea la o organizaţie/federaţie/confederaţie reprezentativă la nivel naţional, după caz.

Costurile generate de tipărire a atestatului de producător din sectorul agricol se suportă de către consiliile judeţene/Consiliul Generale al Municipiului Bucureşti, iar ”sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor, din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor executive”, se mai arată în lege.

Legea piețelor aduce un element nou în viața fermierilor, respectiv carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, fiind interzisă ”vânzarea produselor cumpărare de la terţe persoane în baza carnetului de comercializare” – activitatea specifică samsarilor.

Carnetele de producător vor fi securizate, iar primarii vor avea libertatea de a solicita un preț pentru acesta, pentru a recupera cheltuielile cu tipărirea lui. ”Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se utilizează exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum şi pentru produse apicole”, se mai spune în actul normativ. (Integral pe agrointel.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise