Restricții la finanțarea prin PNDR 2014-2020

42

stopMADR a publicat un proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cadrului general de implementare a măsurilor finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat, fapt care are ca rezultat unele Restricții la finanarea prin PNDR 2014-2020.

Documentul schiţează regulile şi condiţiile în care solicitanţii fondurilor alocate prin PNDR 2014 – 2020 şi subprogramul pomicol pot obţine finanţare nerambursabilă pentru proiecte de investiţii şi în cadrul schemelor de ajutor de stat şi de minimis.
Nu vor primi finanţare prin PNDR 2014-2020 solicitanţii/beneficiarii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR (şi pentru SAPARD şi pentru PNDR 2007-2013) – până la achitarea integrală a datoriei, nici beneficiarii cu contracte încetate din proprie iniţiativă – 1 an de la data rezilierii, iar beneficiarii care nu au respectat obligaţiile contractuale – 2 ani de la data rezilierii. Tot doi ani, de la data constatării, vor fi excluşi de la finanţare cei pentru care s-a constatat că au minţit în declaraţiile pe proprie răspundere sau că au creat condiţii artificiale. Beneficiarii SAPARD sau FEADR care au litigii cu AFIR vor putea accesa fonduri prin PNDR 2014-2020 doar după o decizie definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată.

Dacă solicitantul şi/sau interpuşi ai acestuia depun în acelaşi timp, pe aceeaşi sub-măsură, mai multe proiecte ce formează împreună un flux de producţie/procesare unitar, proiectele sunt neeligibile. Solicitantul poate depune un alt proiect pentru o investiţie alăturată din acelaşi flux tehnologic numai după finalizarea primului proiect.(Integral pe fabricadelapte.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise