Reguli privind implementarea sistemelor din domeniul calității produselor agricole și alimentare

39

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGuvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, cadrul instituțional și unele măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 Noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agro-alimentare.

Actul normativ definește termenii utilizați și stabilește autoritățile responsabile cu verificarea documentației pentru obținerea și protecția sistemelor de calitate a produselor agricole și alimentare (IGP, DOP și STG, prevăzute în Regulamentul UE nr. 1151/2012). De asemenea, Hotărârea stabilește autoritățile responsabile cu verificarea pe piață a etichetării și utilizării logo-ului național sau comunitar.

Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va fi autoritatea responsabilă cu verificarea documentației necesară pentru obținerea sistemelor de calitate a produselor agricole și alimentare.

Organism de inspecție și certificare va fi entitatea acreditată de Asociația de Acreditare din România sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene (EA-MLA) și recunoscută de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va fi organismul responsabil cu verificarea pe piață a etichetării și utilizării logo-ului comunitar sau național.

Logo național este simbolul național care figurează pe etichetele produselor agricole sau alimentare românești ce se comercializează sub o denumire înregistrată în Registrul Național al Sistemelor de Calitate.

Potrivit actului normativ, corectitudinea datelor cuprinse în caietul de sarcini se verifică și se certifică de către organisme de inspecție și certificare a produselor agricole sau alimentare. Costurile aferente verificării și certificării realității datelor cuprinse în caietul de sarcini, precum și cele aferente controlului respectării caietului de sarcini sunt suportate de grupul de producători vizat de controlul respectiv.

Procedura de înregistrare și verificare a documentației pentru dobândirea unui sistem de calitate a unui produs agricol sau alimentar se aprobă prin Ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Verificarea pe piață a etichetării și utilizării logoului comunitar sau național al produselor ce beneficiază de protecția sistemelor de calitate se face de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), potrivit normelor comunitare și naționale în vigoare.

Regulile specifice privind modelul și utilizarea logo-ului național pentru produsele cu denumire de origine, indicație geografică sau specialitate tradițională garantată care au fost înregistrate în Registrul sistemelor de calitate care au dobândit sau care vor dobândi protecție națională se aprobă prin Ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu avizul ANPC.

Citește și

Cmentariile sunt închise