3 decembrie 2021 - 03:52

REGULI MAI SIMPLE ȘI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PRODUCĂTORII DE LEGUME ȘI FRUCTE

Organizațiile europene ale producătorilor de fructe și legume vor beneficia de reguli mai simple, de o sarcină administrativă redusă și de un sprijin financiar mai substanțial în perioadele de criză, datorită noilor norme adoptate de Comisia Europeană.

În urma unei analize care a durat doi ani, realizată în cadrul inițiativei în curs de desfășurare „ O mai bună legiferare” a Comisiei Juncker, regulamentul delegat actualizat și simplificat referitor la sectorul european al fructelor și legumelor va consolida rolul organizațiilor de producători (OP), sporind atractivitatea acestora pentru producătorii nemembri și îmbunătățind, în același timp, funcționarea sistemului existent de gestionare a pieței.

Comisarul european pentru agricultură, Phil Hogan, a declarat: „În contextul agriculturii și al producției de alimente din Europa, sectorul fructelor și legumelor este de o importanță vitală. Comisia Europeană a sprijinit acest sector și va continua să îi fie alături. Este, de asemenea, esențial ca milioanele de fermieri care produc unele dintre alimentele de cea mai bună calitate din lume să fie răsplătiți în mod adecvat pentru eforturile lor, iar consumatorii sa aibă acces în continuare la aceste produse.

” În fiecare an, 3,4 milioane de exploatații din întreaga UE (aproximativ un sfert din totalitatea fermelor din UE) produc fructe și legume în valoare de aproximativ 47 de miliarde EUR. Potrivit celor mai recente cifre disponibile, aproximativ 1 500 de organizații de producători acoperă 50 % din producția de fructe și legume a UE. În plus față de ajutoarele directe și de cofinanțarea de către UE a proiectelor de dezvoltare rurală, producătorii de fructe și legume din UE au beneficiat de măsuri de sprijin excepționale, în valoare totală de 430 de milioane EUR, de la impunerea de către Rusia a unui embargou asupra exporturilor de produse agroalimentare din UE, în august 2014. De asemenea, Comisia Europeană oferă organizațiilor de producători o finanțare suplimentară de aproximativ 700 de milioane EUR pe an. Pe lângă acest ajutor de piață permanent, noile reguli vor aduce: o creștere a sprijinului disponibil pentru retragerile de pe piață în sectorul fructelor și legumelor — atunci când produsele trebuie să fie retrase de pe piață din cauza unor evoluții neprevăzute ale pieței. Prețurile de retragere vor crește de la 30 % la 40 % din prețul mediu de pe piața UE în ultimii cinci ani în cazul distribuirii gratuite (așa-numitele retrageri caritative) și de la 20 % la 30 % în cazul retragerilor destinate altor scopuri (precum compostul, hrana animalelor, distilarea etc.); – o mai mare atractivitate a organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor pentru producătorii care nu sunt, în prezent, membri ai acestora, printr-o definire mai clară a acțiunilor OP care sunt eligibile pentru sprijin financiar din partea UE (de exemplu, investițiile în tehnologie sau în îmbunătățirea calității) și prin stabilirea la 25 % a procentului maxim de produse care pot fi comercializate în afara organizației.

Membrii unei OP sunt încurajați să îi livreze acesteia întreaga producție pentru ca ea să o comercializeze în numele lor, dar mulți dintre ei au, de asemenea, obiceiul de a vinde direct către consumatori. Încurajarea unor lanțuri scurte de aprovizionare de acest tip constituie o propunere esențială a Comisiei, dar, întrucât regulamentul existent prevede doar un prag minim și fiecare stat membru își stabilește în prezent propriul plafon maxim, noile reguli vor permite o abordare mai coerentă; – o simplificare și o clarificare a legislației în ceea ce privește organizațiile transnaționale de producători și asociațiile acestora.

Aceste organizații reprezintă un element esențial de internaționalizare a sectorului, întrucât, pe lângă faptul că îi ajută pe fermieri să dispună de un acces mai amplu la piață pentru producția lor, ele garantează, de asemenea, restituirea către fermieri a valorii adăugate generate de creșterea exporturilor.

Pentru a simplifica și a clarifica plățile efectuate către organizațiile transnaționale, în prezent controalele și plățile sunt legate, de exemplu, de teritoriul unde este pusă în aplicare acțiunea organizației transnaționale. – După adoptarea de astăzi a propunerii de către Comisia Europeană, Consiliul și Parlamentul European au la dispoziție două luni pentru a vota cu privire la regulamentul delegat, care va intra apoi în vigoare.