22 ianuarie 2022 - 14:25

Registrul genealogic pentru bovine: Limousine

Caracteristici: precocitate, rezistenţă, robusteţe, vigurozitate, adaptabilitate, valorificare eficientă a furajelor, instinct matern dezvoltat, animale temperamentale.

În strategia de încrucișare, rasa Limousine este indicat a fi folosită ca rasă paternă, pentru îmbunătăţirea dezvoltării musculare şi a randamentului la sacrificare.

Câteva contribuţii specifice: viteză de creştere ridicată; conformaţia carcasei excelentă; randament la sactificare superior dar şi un excelent randament în carne macră comercializabilă; uşurinţă la fătare şi fertilitate ridicată.

Caracteristicile cărnii: fineţea fibrei musculare; marmorare optimă; aromă excelentă; culoare nu foarte intensă.

Puncte critice: aminale temperamentale – interacțiunea om-animal incidență ridicată a BRD (Bovine Respiratory Disease). (www.anarz.eu)