Registru Agricol electronic, din 2017

203

terenhjhfConform proiectului de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, publicat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), registrul agricol electronic va fi funcţional  începând cu 1 ianuarie 2017, potrivit recolta.eu.

Până atunci însă, consiliile locale vor adopta, după intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, la propunerea primarului, o hotărâre cu privire la forma în care, până la 1 ianuarie 2017, se va întocmi şi ţine la zi registrul agricol.

„În scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, în format electronic şi/sau pe suport hârtie în unităţile administrativ-teritoriale unde nu s-a trecut la gestionarea registrului agricol în format electronic electronic, conform formularelor registrului agricol, aprobate prin hotărâre a Guvernului, pe unităţi administrativ-teritoriale şi pe localităţi componente ale acestora.

Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă prin hotărâre modul de organizare a registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacităţii administrative de care dispune. Începând cu 1 ianuarie 2017 registrul agricol se întocmeşte şi se ţine la zi numai în format electronic”, se arată în Ordonanţă.

Potrivit actului normativ, începând cu data de 1 ianuarie 2017, „prin grija Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale” se asigură autorităţilor administraţiei publice locale, gratuit, sistemul de programe informatice pentru registrul agricol. Fondurile pentru achiziţionarea sistemului de programe şi pentru actualizarea acestuia vin de la bugetul de stat.

Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98 din 8 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, constituie cadrul legal pentru asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale, care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale.

În conformitate cu dispoziţiile acestei ordonanţe, Registrul agricol se elaborează pentru o perioadă de 5 ani, datele completându-se anual potrivit formularelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Pentru perioada 2010-2014 formularele registrului agricol sunt aprobate prin hotărârea Guvernului nr.1632/2009, iar normele tehnice de completare a acestuia sunt aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, nr. 153/3241/2010. (Integral pe recolta.eu)

Citește și

Cmentariile sunt închise