Recomandări privind producerea depozitarea și distribuirea furajelor pentru animale

43

porci_rasaPotrivit unui comunicat de presă remis de Direcţia Sanitar Veterinară Sibiu, calitatea hranei pentru animale presupune cantitate și calitate corespunzătoare, o valoare nutritivă la nivelul cerințelor fiziologice, specifice fiecărei specii, rase, categorii de vârstă sau greutate, absența contaminanților, ca valori importante în accesul liber la hrană și apă, în funcție de tipul de hrănire, de numărul de tainuri zilnice corelat cu sistemul de creștere și întreținere.

Sursa citată arată că principalele surse de contaminare a furajelor se regăsesc în factorii de mediu (solul, apa, aerul etc), omul, vegetalele (plante necomestibile, sau cu acțiune toxică) folosirea irațională a îngrășămintelor chimice, a produselor fitofarmaceutice, a medicamentelor de uz veterinar, mucegaiurile și micotoxinele, din manipularea și eliminarea deșeurilor, precum și animalele, insectele și rozatoarele.

Această stare impune că fermierii și alți agricultori cu activitate în domeniul zootehnic să beneficieze mai mult ca oricând de specialiști, medici veterinari, ingineri agronomi, zootehniști, nutriționiști, etc. ca parteneri competenți și de încredere pentru sustinere și consiliere în problemele de sănătate și nutriție a animalelor crescute în scop comercial, dar și în sistem gospodăresc.

Pentru ca operatorii cu activitate în domeniul hranei pentru animale să garanteze că furajele pe care le produc și le dristribuie nu au un efect negativ asupra sănătății umane sau a sănătății animalelor, iar produsele alimentare obținute de la animale nu devin un factor de risc pentru consumul uman, trebuie să respecte următoarele obligații:

– să posede documentul de autorizare/ înregistrare sanitară veterinară în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.S.V.S.A nr. 16 / 2010 și 109 /2010, cu modificările și complectările ulterioare;

-să respecte condițiilor generale de funcționare și igienă conform prevederilor Regulamentului C.E.nr. 852 /2004 și a Reg. C.E. nr.183/2005;

-să mențină în stare de igienă instalațiile, echipamentele, containerele, ambalajele și vehiculele utilizate pentru producerea, prepararea, calibrarea, ambalarea, și transportul furajelor și să evite orice sursă de contaminare a acestora;

-să respecte sistemele tehnologice de recoltare, transport, depozitare și conservare a furajelor în funcție de sortimentele de materii prime utilizate și categoria de animale care beneficiază de acestea pentru consum;

-să evite orice contaminare din aer, sol, apă, îngrășăminte, biocide, produse fitofarmaceutice, medicamente de uz veterinar a materilor prime și a sortimentelor de furaje preparate;

-să asigure sursa de apă potabilă care să fie utilizată atât la procesul tehnologic, cât și la menținerea stării de igienă și curățenie a personalului și a utilităților;

-să asigure efectuarea acțiunilor de dezinfecție a spațiilor tehnologice, a utilajelor și ustensilelor folosite, protejarea spațiilor și a furajelor de insecte și rozătoare prin măsuri specifice;

-să asigure echipamente de protecție sanitară pentru personalul angajat precum și existența documentelor din care să rezulte starea de sănătate a acestora;

-să dovedească prin documente calitatea și salubritatea materilor prime, precum și faptul că acestea au fost achiziționate din unități sau de la furnizori care au asigurată asistență de specialitate;

-să țină la zi evidențele și a înregistrările, privind intrările de materii prime în care să fie înscrise furnizorul, categoria produsului, data recepționării, cantitatea, precum și celelalte date pentru stabilirea trasabilități;

-să respecte programul de autocontrol prin afuirea de probe la laboratorul de referință și să respecte recomandările menționate în buletinele emise de către specialiști în cazul unor necomformități;

-să gestioneze cu atenție prin antrepozitarea și manipularea separată a deșeurilor și substanțelor periculoase, în scopul evitării pericolului de contaminare;

-să notifice autorităților competente suspiciunea sau constatarea unor necomformități sau abateri de la cerințele de calitate și salubritate privind siguranța furajelor destinate pentru animale și păsări.

Aceste acțiuni de informare și recomandări privind măsurile care se impun a fi aplicate pentru a preveni contaminarea furajelor își au utilitatea și importanța prin deschiderea unei palete mult mai largi de colaborare a serviciilor sanitare veterinare cu factorii responsabili din domeniu producerii și utilizării furajelor, pentru ridicarea calității acestora, factor necesar în apărarea sănătății animalelor cât și a populației

Citește și

Cmentariile sunt închise